Åpnet ny fjernvarmesentral og holdt foredrag for studenter i Bodø

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien var torsdag i Bodø hvor fikk æren av å foreta den offisielle åpningen av den nye fjernvarmesentralen "Keiseren". Senere på dagen holdt han også en gjesteforelesning for Energy Management-studentene ved Nord universitet.

- Etter flere års arbeid er endelig dagen for den offisielle åpningen av byens nye fjernvarmeanlegg kommet. Fjernvarmen herfra skal erstatte det meste av oljefyringen i Bodø sentrum. Anlegget gir derfor et betydelig bidrag til å nå Bodø kommunes mål om reduksjon av klimagassutslipp, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Den lokale fjernvarmeleverandøren, Bodø Energi Varme, har fremhevet det gode samarbeidet med kommunen i arbeidet med anlegget. Dette er også et tema i energimeldingen som statsråden la fram for Stortinget i forrige måned.

- I Energimeldingen foreslår vi å fjerne dagens konsesjonsordning for fjernvarme etter energiloven. Framover vil kommunens rolle derfor bli viktigere i utviklingen av fjernvarme.  Derfor er det viktig at kommunen samarbeider godt med både fjernvarmeselskapet og utbyggere. Akkurat slik dere har gjort her i Bodø, sier statsråd Lien.

På ettermiddagen besøkte også statsråden Nord universitet hvor han holdt en åpen gjesteforelesning om både olje- og gass, men også utviklingen innen fornybar energi til studentene ved Energy Management-programmet.

-  Både petroleums- og kraftindustrien er langsiktige næringer som vil trenge mange kompetente medarbeidere i årene som kommer. Innen olje- og gass er utviklingen i Barentshavet svært spennende, og mye av våre gjenværende ressurser befinner seg der. Vi trenger også dyktige folk til å utvikle våre fantastiske fornybare energiressurser i årene som kommer, understreker Lien.

(Fra åpningen av "Keiseren". Fra venstre: Styreleder i Bodø Energi Øystein Wik, olje- og energiminister Tord Lien, ordfører Ida Pinnerød og direktør i BE Varme Helge Albertsen).

(Fra gjesteforelesningen ved Universitetet i Nord)