Historisk arkiv

Åpnet Sol- og bioenergisenteret på Tingvoll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

- Når regjeringen ser landbruket som en del av løsningen på klimautfordringene, er ett av de viktigste elementene mulighetene for produksjon av fornybar energi – det være seg bioenergi, småkraft, vindkraft eller solenergi, sier statssekretær Ola T. Heggem. Han åpnet på fredag Sol- og bioenergisenteret på Tingvoll.

- Produksjon av biogass fra husdyrgjødsel og andre råstoffer, som fiskeslo, er et viktig tema i Landbruks- og matdepartementets klimamelding som ble lagt fram i juni i fjor. Dersom vi øker utnyttelsen av metangassen fra husdyrgjødsla til å produsere klimanøytral energi, bidrar vi samtidig til å redusere klimagassutslippene fra landbruket, sa Heggem i sitt åpningsinnlegg.

Ola Heggem åpner sol og bioenerigisenter på Tingvoll
Statssekretær Ola T. Heggem åpnet Tingvoll sol- og bioenergisenter med et sikkert øksehugg. Foto: Anita Land

Til toppen