Åpnet Valemon-feltet

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet torsdag gass- og kondensatfeltet Valemon i Nordsjøen. Feltet, som ble funnet så tidlig som i 1985, vil bidra til sysselsetting og verdiskaping i mange år fremover.

- Det har vært arbeidet i over 25 år for å kunne utnytte ressursene i Valemon. Næringen har over tid funnet løsninger som gjør det mulig å produsere ressursene i Valemon lønnsomt. Utbyggingen er en suksesshistorie og at plattformen skal fjernstyres fra land er et godt eksempel på hvordan petroleumsindustrien har utviklet seg til en høyteknologisk industri, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Fra åpningen av Valemon

(Offisiell åpning av Valemon. Fra venstre: Konserndirektør i Statoil Margareth Øvrum, fylkesordfører Tom-Christer Nilsen, statsråd Tord Lien og konserndirektør i Statoil Arne Sigve Nylund. Foto: Harald Pettersen/Statoil)

Blant annet på grunn av høyt trykk og høy temperatur i reservoaret ble ikke Valemon besluttet utbygd før i 2010, selv om funnet ble gjort i 1985. Feltet er bygget ut med en produksjonsplattform med stålunderstell, som normalt vil være ubemannet og fjernstyres fra land. Det er investert 22,6 milliarder kroner. Operatøren forventer at det vil tas ut 192 millioner fat oljeekvivalenter fra feltet. 

 - Det er gledelig at det bygges ut nye felt i modne områder. Jeg er opptatt av gode områdeløsninger som gir mest mulig kostnadseffektiv produksjon på sokkelen. Valemon-utbyggingen gir bedre utnyttelse av den eksisterende infrastrukturen i området og øker den totale verdiskapingen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen er Statoil (operatør, 53,775 prosent), Petoro (30 prosent), Centrica (13 prosent) og Norske Shell (3,225 prosent).

(Under: Fra den offisielle åpningen av Valemon. Fotos: Harald Pettersen/Statoil)

 

Fra åpningen av Valemon