Åpning av AutoStores nye testanlegg på Karmøy

Kjære alle sammen. Tusen takk for invitasjonen. Det er en stor glede for meg å være tilstede her på Karmøy i dag, og foreta åpningen av AutoStores nye testanlegg.

Sjekkes mot framføring

Med "Innovation Hub" tar dere i AutoStore nok en gang sats.

Dere ser fremover.

Og dere tør å tenke stort.

Dere har etablert et høyteknologisk utviklingssenter som er det eneste av sitt slag i verden.

Her skal dere teste robotteknologi og lagerløsninger.

Utvikle fremtidens butikkløsninger.

Og legge grunnlaget for ny vekst og verdiskaping.

I møte med sammensatte og komplekse utfordringer er omstillingsevne, innovasjon og teknologiutvikling avgjørende stikkord for veien fremover i hele Norge.

Det er dere i AutoStore et glitrende eksempel på.

Ved å investere i forskning og innovasjon sikrer dere arbeidsplasser lokalt, og eksportinntekter for hele landet.

Og dere gjør det med en internasjonal partner på laget.

Kanskje er det ikke så mange som hadde forventet at et investeringsselskap fra Japan måtte til Norge for å finne en bedrift som er verdensledende på automatisert og robotisert lagerstyring.

At Softbank, Japans største investor i oppstartsselskaper, har kjøpt seg inn i AutoStore er en anerkjennelse av hvor unik og fremtidsrettet denne teknologien er.

Og en bekreftelse på at potensialet for videre vekst er betydelig.  

Jeg har selv vært så heldig å få teste hvordan AutoStores robotteknologi fungerer.

Da jeg i 2018 var på reise i Japan, fikk jeg prøve meg som vareplukker hos det store, japanske møbelkonsernet Nitori, som bruker systemet til AutoStore.

Det var fascinerende å se hvordan det fungerte i praksis.

Effektivt. Sømløst. Med millimeterpresisjon.

Også i en rekke andre land rundt om på kloden er robotteknologien til AutoStore tatt i bruk.

Historien til AutoStore er et norsk eksporteventyr.

Det er imponerende. Og inspirerende.

Dere viser i praksis at det er mulig å skape store og lønnsommere bedrifter i distriktene.

Og kunne skalere opp internasjonalt.

Men det kommer ikke av seg selv.

Å utvikle en gründeridé til å bli en internasjonal milliardsuksess krever beinhard jobbing, stort pågangsmot, en solid dose optimisme - og gode støttespillere.

Dette er helt i tråd med regjeringens gründerpolitikk.

Vi må satse på kompetanse, forskning og innovasjon for å utvikle ny teknologi.

Vi må legge til rette for at gründere og private investorer har gode rammevilkår, som gjør at de både vil og tør å satse.

Og vi må få de nye løsningene ut i verden.

I AutoStore har dere klart alt dette.

 

For regjeringen har det vært en prioritet å legge til rette for at at gründerdrømmer kan bli virkelighet.

Bidra til at flere tør å ta spranget, slik dere har gjort.

Og gi norsk økonomi flere ben å stå på.

Derfor har vi økt satsingen på innovasjon og teknologiutvikling over hele landet.

Vi har bidratt til å øke farten i den grønne omstillingen av næringslivet, blant annet gjennom etablering av Grønn plattform.

Vi har styrket arbeidet med å fremme norsk eksport.

Og vi har økt bevilgningene til deltagelse i internasjonalt forsknings-samarbeid, som Horisont Europa-programmet.

 

Ved å jobbe SAMMEN skal vi gjøre Norge til ett av Europas mest innovative land.

AutoStore er en ledestjerne på veien dit.

Nå tar dere fatt på neste, spennende etappe.

Det er en ære for meg å erklære utviklingssenteret "Innovation Hub" for åpnet.

Gratulerer så mye og lykke til på veien videre!