Åpning av Besøkssenter Villrein på Hjerkinn

Holdt på Hjerkinn på Dovrefjell den 9. juni 2015. (Sjekkes mot framføring)

Kjære alle sammen

I dag har jeg virkelig opplevd Norge. Fra Atlanterhavsparken og jugendbyen Ålesund – langs den vakre Romsdalsfjorden – videre inn under Trollveggen, langs ville juv og furumoer og opp hit til Hjerkinn. For noen kontraster!

Og nå står jeg her og ser utover dette monumentet av et landskap. Snøhetta ruver bak oss – Gudbrandsdalen og Folldalen ligger for våre føtter.

Jeg tenker på Ibsens verselinjer; "Her oppe på vidden - er frihet - og Gud. Der nede famler de andre." Og selv om jeg nok ikke har "levet mitt lavlandsliv ut", og også i fremtiden kommer til å famle en del rundt "der nede" - er det flott å kjenne på friheten og på roen. Selve fjellroen, som hviler over dette landskapet.

Det er en stor glede for meg å endelig komme hit til Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn!

Det er jo flott at når vi først skal ha villreinsentre – ja, så ligger de oppe på høyfjellsplatåene. På Skinnarbu og her på Hjerkinn. Midt i villreinens rike.

Her kjenner man på kroppen den samme litt kalde forsommervinden som villreinen kjenner. Man tråkker i de samme buskene og steinurene som villreinen tråkker i – og som de har tråkket i helt siden de vandret nordover og inn i landet vi i dag kaller Norge for mer enn 10 000 år siden.

Det er fascinerende å tenke seg hvordan livet var her oppe da de første jegerne vandret inn over Dovrefjell på jakt etter datidens viktigste næringskilde. Villreinen. Det fantes også moskus her, som ble utryddet for så å bli reintrodusert av mennesket for snart 70 år siden.

Villreinen har klart seg – ikke bare gjennom vinterkulde og snøstormer. Men også gjennom tusenvis av års samliv med oss mennesker. Det er litt av en bragd.

Når man står her på Hjerkinn er det lett å erkjenne at vi mennesker ikke alltid har handlet til villreinens beste. Med E6 og jernbane har vi laget en effektiv barriere for villreinens tusenårige trekk over Hjerkinnplatået. For ikke å snakke om Forsvarets skytefelt som var i bruk her oppe i mer enn 80 år.

Med dagens kunnskap har vi mulighet og forpliktelse til å gjøre ting bedre. Skytefeltet gjennomgår i disse dager en skikkelig "extreme makeover". Med Forsvaret i førersetet er området i ferd med å tilbakeføres til sin opprinnelige naturtilstand og skal inkluderes i det eksisterende verneområdet.

Det er et unikt miljøprosjekt i nasjonal og internasjonal målestokk, og bidrar til å sikre et av Nord-Europas største økosystem med villrein.

Kunnskap er svært viktig. Og her spiller Norsk Villreinsenter en viktig rolle. De to sentrene har siden opprettelsen i 2007 etablert seg som en viktig premissleverandør – mellom forskere og beslutningstakere. Og som en formidler av kunnskap til befolkningen om villreinen og dens leveområder.

Her på Hjerkinn har dere fått til mye! Jeg er dypt imponert over kreativiteten – motet – lagspillet og den sterke viljen som skal til for å få gjennomført det dere har gjort til nå.

Det er jo nesten som en historie fra folkeeventyrene hvor daglig leder Jo Skorem, alias Espen Askeladd, og hans medhjelpere, reiste ut i verden for å freiste lykken.

Det var ikke selvsagt at dere skulle banke på hos Norges mest profilerte arkitektkontor, Snøhetta, for å be om et godt råd – men det var en sabla god ide!

Det var heller ikke selvsagt at et byggverk midt oppe på Tverrfjellet skulle komme på forsiden av arkitekturtidsskrifter over hele verden og besøkes av utrolige 22 000 mennesker fra hele verden i 2014 – men det skjedde!

Gjennom Snøhettas arkitektoniske briljans, en solid faglig basis og samarbeid har dere laget gull av gråstein – og i dag har jeg fått den store gleden av å åpne fase to i dette unike samarbeidsprosjektet – Besøkssenter villrein.

Villreinfjellet er fullt av spor etter de gamle fangstanleggene som fangstgroper, bogastelle (merknad: grav/levegg brukt som skytterposisjon for byeskyttere) og ledegjerder. Men for et utrent øye er det ikke alltid like lett å se dem. I Besøkssenter villrein har dere gjort det usynlige synlig.

Villrein og villreinfangst gjorde det mulig å bosette seg her for mennesker på tampen av siste istid.  Helt fram til 12 – 1300 - tallet spilte villrein og fangstgravanleggene på vidda fremdeles en svært viktig rolle i Norge.

Også nå i moderne tid er villreinen og villreinjakten viktig for menneskene som bor rundt villreinfjellene – og for tilreisende. Denne forbindelseslinja, som strekker seg 10 000 år bakover i tid, mellom steinaldermennesket og til nåtidens jeger eller fotturist, er unik. Og jeg tror at en økt bevissthet om dette og kan bidra til at allmennhetens forståelse for villreinens behov øker.

Samtidig tror jeg at dette besøkssenteret, i tillegg til Viewpoint Snøhetta, vil bidra til å skape grunnlag for en bred bærekraftig verdiskaping som bidrar til å styrke næringsgrunnlaget lokalt og regionalt.

Jeg vil med dette gratulerer Norsk Villreisenter her på Hjerkinn med dagen – og erklærer herved Besøkssenter villrein for åpnet!

Til toppen