Åpning av bilfabrikken Paxster

Tale av statsminister Erna Solberg ved åpningen av bilfabrikken Paxster i Sarpsborg 6. april 2016.

Sjekkes mot fremføring

Takk for invitasjonen hit til Sarpsborg og Kampenes industriområde.

Behovet for å omstille norsk næringsliv kom kraftigere og raskere enn noen kunne forutsi da oljeprisen brått begynte å falle.

Ingen stor overraskelse, men gir oss likevel utfordringer.

Veksten i Norge lenge drevet av høye priser på olje og gass.

Omstillingen av Norge vært hovedsak for min regjering fra den dagen vi tiltrådte.

Oljebremsen reduserer veksten og øker arbeidsledigheten i de delene av landet som er mest avhengige av næringen. Men det er et sammensatt bilde. Deler av næringslivet går godt.

Olje og gass vil fremdeles være en viktig motor i norsk økonomi i mange år fremover. Men næringens bidrag til veksten vil være lavere i årene som kommer enn det har vært.

De to hovedutfordringene:

  • på kort sikt sikre høy sysselsetting og lav ledighet
  • på lengre sikt skape de nye arbeidsplassene som kan trygge velferden, gjennom høy lønns- og skatteevne – flere bein å stå på.

Omstillingen handler også om å tenke nytt og fremtidsrettet.

Vi må stimulere til et grønt skifte ved mer miljøvennlig produksjon. Miljø- og klimautfordringene innebærer slik nye muligheter for vekst og verdiskaping.

Omstillingen av norsk økonomi og det grønne skiftet går hånd i hånd.

Grønn og miljøvennlig produksjon er konkurransefortrinn.  

Norge har et godt utgangspunkt – med ren kraft, en godt utdannet befolking, avansert teknologi og verdensledende kunnskapsmiljøer.

Timingen er også viktig: Å kunne være raskt ute og gripe mulighetene.

Akkurat det tror jeg både eiere og ansatte her hos Paxster kan fortelle mye om.  

Heltene i denne omstillingen er ikke oss politikere. Det er gründerne, nytenkerne, de som ser løsninger og muligheter.

Næringspolitikkens rolle er å bidra til størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi – innenfor bærekraftige rammer. Regjeringen legger til rette for det.

Satsingen på el-bilen Paxster er spennende. Tanken bak Paxster var å lage et «grønt» kjøretøy hvor effektiv postlevering og brukernes arbeidsdag var sentral. Skulle være bærekraftig, og skulle være et svar på hva markedet ville ha.

Det er på mange måter nettopp dette omstilling og grønt skifte handler om.

Dere har satset på design, brukervennlighet, ergonomisk utforming. Ikke uten grunn at Paxster har fått Norges Designråds Hederspris.

Vi står nå på en fabrikk hvor gode, grønne ideer har blitt virkelighet. Og hvor de har skapt arbeidsplasser og optimisme. Det skal dere være stolte av.

Også på Norges vegne mener jeg det er god grunn til å være optimistisk. Det er mye fremtidstro, gründerånd og skaperkraft her.

Både Monica og jeg, og resten av regjeringen, reiser mye rundt i landet for å møte bedrifter – for å høre om utfordringer og muligheter og hva som skal til for å skape grunnlag for fremtidig vekst.

Situasjonen er krevende, men sammensatt. Det er oppmuntrende at mange bedrifter ser store muligheter.

Her i Østfold og i Sarpsborg har dere lange industrielle tradisjoner. Næringslivet her har vist god omstillingsevne – og over tid gir dette også resultater.

Ifølge NAVs tall har ledigheten gått ned med 4 prosent i Østfold fra mars 2015 til mars 2016, mens ledigheten i hele landet har økt med 10 prosent i samme periode.

Vi ser hvordan et kunnskapsbasert og grønt næringsliv vokser frem i fylket.

Skal vi sikre fremtidig verdiskaping og høy velferd, må Norge ha god konkurranseevne.

  • Regjeringen har satset på skatte- og avgiftslettelser til bedrifter og arbeidstakere
  • Raskere bygging av vei og bane
  • Vi har prioritert satsing på innovasjon og næringsrettet forskning og gründerskap
  • Og vi satser på industrien – noe Monica vil si mer om.

Privat eierskap bør være hovedregelen i næringslivet. Et mangfoldig privat eierskap er viktig for å skape og trygge arbeids­plasser som bidrar til verdiskaping.

Gode og forutsigbare rammebetingelser er viktig. Regjeringen har startet arbeidet, men det er et langsiktig løp.

  • Vi har redusert personskatten og formuesskattesatsen.
  • Vi har fjernet arveavgiften.
  • Vi vil gjennomføre en skattereform der vi vil redusere selskaps- og personbeskatningen ytterligere.

Endringene stimulerer til arbeid, aktivitet og omstilling - sparing, privat eierskap og investeringer i næringsvirksomhet.

Det er kort og godt avgjørende at vi har en politikk som muliggjør at eiere kan investere i utvikling av produkter – slik som Paxster.

Gratulerer med en ny og flott fabrikk – og lykke til!