Åpning av Folgefonnsenteret

Statsministerens tale ved åpningen av Folgefonnsenteret.

Kjære alle sammen!

Landskapet ved Hardangerfjorden er helt spesielt. Ikke bare for meg som har vært på ferie her siden jeg var liten, men for alle som er glad i norsk natur. Gjennom det nye Folgefonnsenteret kan vi bli enda bedre kjent med dette landskapet.

Mange av dere har grunn til å være stolte i dag. Folgefonnsenteret er et eksempel på noe Norge trenger mer av: Samarbeid.

Samarbeid mellom flere kommuner,

samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen

og samarbeid mellom det offentlige og privat næringsliv.

Uten spleiselaget mellom Kvinnherad kommune, Hordaland fylkeskommune og flere lokale bedrifter hadde ikke dette flotte senteret blitt noe av.

Miljødirektoratet gir også pengestøtte. Senteret har en sterk forankring i Universitetet i Bergen og forskningsmiljøene ved Bjerknessenteret og Havforskningsinstituttet.

Bjerknessenteret og Havforskningsinstituttet skal fylle senteret med innhold sammen med Besøkssenter nasjonalpark Folgefonna. Besøkssenteret har ligget her lenge. Nå blir det en del av det nye senteret.

Alt det gode samarbeidet vil gjøre Folgefonnsenteret til et regionalt senter med nasjonale og internasjonale dimensjoner.

Og samarbeid er en fornybar ressurs.

Vann er også en fornybar ressurs, i hvert fall her på Vestlandet. Og vann er noe dette nye senteret skal legge hovedvekten på.

Norge bygger mye av sin velstand på vann. Havet har gitt oss fiske og sjøfart, fjordene har gitt oss fiskeoppdrett, fossene har gitt oss vannkraften. Og vannet har formet landskapet – fjordene og fjellene som vi er så stolte av er skapt av isbreene. Dette landskapet tiltrekker seg turister fra hele verden og er også et grunnlag for verdiskapning.

Vann er også sentralt i klimaendringene. Økt nedbør, breer som smelter og hav som stiger er noen av faktorene. Her på Folgefonnsenteret vil det bli plass for forskning og undervisning både om klimaendringene og livet i havet generelt.

Vi er et land som er bygget på realfag. Matematikk, naturfag og teknologi har vært motoren i utviklingen av det moderne Norge. Vannkraften er bare ett av eksemplene på det. Nå står vi foran et grønt skifte. Vi vet at olje og gass ikke vil være den samme vekstmotoren i fremtiden. Da er realfagene svært viktige for oss.

Derfor er også regjeringen opptatt av at alle barn og unge skal være tett på matematikk, teknologi og naturfag fra de begynner i barnehagen til de går ut av skolen.

Vi har derfor laget en realfagstrategi og vi satser på etter- og videreutdanning for lærere. Men det er mer enn det som skjer i klasserommet som teller.

Folgefonnsenteret er en viktig ressurs i dette arbeidet. Her kan både barn og voksne få mer kunnskap om sammenhengene i naturen.

Kunnskap kan vi hente innendørs, men den kunnskapen vi får av å være utendørs er minst like viktig. Folk som går tur, vandrer på isbreen, padler eller fisker, blir glad i naturen.  Og de som er glad i naturen, vil ta vare på den.

Naturbasert reiseliv i Norge har hatt en stor vekst de senere årene. Stadig flere turister vil oppleve Norge gjennom aktiviteter i naturen. Men det er ikke noe nytt at turistene kommer hit til Hardanger. Folgefonna har vært en attraksjon for turister i over 180 år.

Regjeringen ønsker flere besøkende inn i nasjonalparkene der hvor naturen tåler det. En god besøksforvaltning og kunnskap om verneverdier gjør nasjonalparkene til attraktive besøksmål samtidig som naturen blir tatt vare på.

Folgefonnsenteret vil bidra til å oppfylle disse målene. Det blir et trekkplaster for turister og andre tilreisende. Slik kan senteret skape grunnlag for flere arbeidsplasser og økt aktivitet.

Jeg vil gratulere med dagen og ønsker dere lykke til i fremtiden. Herved erklærer jeg Folgefonnsenteret for åpnet.

 

Til toppen