Åpning av Haukeland barne- og ungdomssykehus

Kjære alle sammen.

Gratulerer med dagen!

Det er alltid fint å komme hjem til Bergen og til Haukeland.

Og i dag er det ekstra fint.

Fram til 1950 var vi dårlig stilt når det kom til sykehusbehandling av barn i Norge.

I 1950 ble det åpnet to nye barneklinikker i Norge.

Den ene i Oslo og den andre i Bergen.

Begge ble gitt i frigjøringsgave fra Sverige.

30. mai 1950 mottok kronprinsesse Märtha barneklinikken ved Rikshospitalet på vegne av det norske folk.

Så tok kronprinsessen nattoget til Bergen.

Her mottok hun den nye barneklinikken 31. mai.

Åpningen av den nye klinikken i Bergen var en stor og viktig hendelse som ble grundig dokumentert i Filmavisen.

Reporteren fortalte at den nye klinikken hadde plass til 96 barn og at både "bygningen og anlegget er tiltalende og kaller på livsmotet".

Dagen i dag er også både stor og viktig.  

Det er også i dag et flott anlegg og det er livsmot.

Men mye har også endret seg på de 67 årene som har gått.

Det nye barne- og ungdomssykehuset som skal åpnes i dag betaler vi selv.

Vi har blitt et land som har råd til å investere i helse.

Og vi gjør det.

Sykehuset har blitt finansiert med ordinære bevilgninger og statlige lån.

Å investere i helsen til barn og unge er den klokeste investeringen vi kan gjøre.

Synet på barns behov er også endret.

Før var det ikke rom for å ha med mor eller far.

Slik er det ikke i dag.

Jeg er veldig glad for at det nye barne- og ungdomssykehuset blir bygget i erkjennelse av at syke barn og unge ikke bare trenger behandling.

De trenger også mammaen og pappaen sin.

Synet på sykdom er også endret.

Før trodde man at syke barn og unge blir friske av å hvile.

I dag vet vi bedre.

Vi vet at fysisk aktivitet gjør det lettere å mestre både fysiske og psykiske helseplager.

Vi vet at lek og moro i fellesskap med andre er svært viktig.

Derfor er jeg veldig glad for Energisenteret for barn og unge.

Energisenteret vil gjøre barn og unge mer aktive.

Byggetrinn 1 – som skal åpnes i dag – skal gi bedre tilbud til barn og unge:

Behandling, oppfølging og aktiviteter samles nå på ett sted:

  • Klinikk psykisk helsevern for barn og unge  
  • Habiliteringstjenesten for barn og unge 
  • Energisenteret for barn og unge

Dette vil komme barn og unge til stor nytte.

Målet er at barn og foreldre skal slippe å gå fra avdeling til avdeling, gjenfortelle og ha forskjellige timer på ulike dager.

Barna skal få utredning, behandling, opphold, skolegang og aktivitetstilbud på samme sted.

Slik håper jeg at hverdagen til de yngste pasientene blir litt bedre.

Og at alle dere helsearbeiderne som gjør en fantastisk jobb hver dag, får enda bedre forhold å jobbe under.

Dette er et steg på veien.

Første byggetrinn er nå ferdig.

Jeg vet dere er opptatt av ungdomsmedisin, og dere har et ungdomsråd som er til stede her i dag.

Ungdomsrådet deltar i planleggingen av neste byggetrinn.

Ved årsskiftet 2022/2023 skal byggetrinn 2, og dermed hele barne- og ungdomssykehuset, så ferdig.

Da har man samlet all behandling av barn og unge som foregår her på Haukeland.

23. mai 2017 er en stor dag for Bergen, Vestlandet og Norge.

Gratulerer med ny milepæl for helsen til de yngste blant oss.

Gratulerer med første byggetrinn på det nye barne- og ungdomssykehuset.

Til toppen