Innlegg på Raufoss

Åpning av Katapult-senteret

"Katapulten er et helt nytt virkemiddel som styrker nyskapingen og forkorter veien fra ny idé til nye arbeidsplasser."

Veien fra nye ideer til nye arbeidsplasser kan være lang.

Bak vellykket verdiskaping ligger et møysommelig puslespill av prøving og feiling, små skritt og store sprang, av gjennombrudd og sammenbrudd, av slumpetreff og innertiere, av blod, svette og tårer – av mot, overmot og mismot.

Mange ideer blir aldri arbeidsplassene de kunne ha blitt. De forblir uforløste symfonier i hodet til sin oppfinnsomme opphavsperson – en som våget og feilet – eller som aldri våget.    

I et samfunn med stadig større konkurranse og krav til nytenking, mangler 80 prosent av norske høyteknologibedrifter fasiliteter hvor nye ideer og løsninger kan prøves ut.

 

                                                         *** 

I dag tar vi et langt skritt i arbeidet med å gjøre veien fra idé til arbeidsplass kortere, tryggere, raskere – og mer lønnsom. Mer verdiskapende.  

Når vi nå åpner vårt nye, nasjonale katapult-senter her på Raufoss, skal bedrifter fra hele landet få komme til et av våre eldste industri-steder for å kunne teste ut, prøve seg frem – skyte fart og bli løftet frem.

Det er ikke bare behovet for slike katapulter – eller sløydsaler – som er stort, men også viljen til å tilby slike testmuligheter.  

Da vi lyste ut denne konkurransen for halvannet år siden, og Siva gjorde nåløyet trangest mulig for å luke ut såkalte useriøse søkere, drømte vi ikke om at vi skulle få inn 38 forslag.

38 seriøse søkere.

Et slikt formidabelt svar på vår invitasjon til innovasjon er imponerende.

Denne optimismen – og viljen til å tilby testmuligheter – blir en av hovednøklene til katapult-ordningens suksess.

Klarere kan ikke norsk næringsliv, norske forskere og norske arbeidere og lokalpolitikere få sagt at de tror på fremtiden.

At de tror på norsk industri og verdiskaping.

At de – i likhet med meg – ikke kjøper myten om et industriland i solnedgang. 

                                                         ***

 

Den som fortsatt måtte leve i denne villfarelsen, bør ta turen hit til Toten. Raufoss er blant de norske stedsnavnene som virkelig lar deg høre klangen og kjenne lukten av industri.

 

Ikke bare på grunn av det som foregikk på 1800-tallet og 1900-tallet – selv om det skjedde mye – men like mye som følge av det som skapes i dag. Bokstavelig talt.  

Her bevises det hver dag at solnedganger passer best i naturen – ikke i misforståtte metaforer på tilstanden i industrien. 

 

Dere beviser at vi kan mer enn å hente ut metaller og sende dem ut av landet: Vi kan også – forme dem – og øke deres verdi – før vi selger dem.  

Av en eller annen grunn lager vi ikke hele biler her i landet. Men dere beviser at vi ikke er på felgen, og at vi tvert imot kan få verdens beste biler til å rulle med de beste delene. 

Som industristed har Raufoss alltid vært godt bevæpnet – fra fyrstikker og patroner til mer avansert ammunisjon – og nå en ekte katapult. 

Til og med mopeder har det vært bygget her.

Produksjonen av ammunisjon ble flyttet hit i 1896 av krigsstrategiske årsaker – Raufoss lå langt unna svenskenes rekkevidde – men også fordi totningene allerede da var kjent for sin fremragende industri-kompetanse.

På Raufoss har man aldri vært redde for å tenke nytt – inspirert av det gamle. 

                                                         ***

 

Norsk økonomi går stadig bedre – men uten kontinuerlig kreativitet vil verdiskapingen stoppe opp. 

I globaliseringen, kunnskapssamfunnet og den fjerde industrielle revolusjonens tidsalder kan vi ikke lenger komme til et punkt hvor vi har nok omstilling, om vi noen gang har kunnet det.

Det ligger i omstillingens natur at hvileskjær – eller pustepauser – ikke er tillatt. Fremtiden tilhører den som griper den. Uten nyskaping vil vi ikke nå våre mål.

Regjeringens mål – og oppgave nummer én – er å gjøre det som skal til for at dere skal nå vårt felles mål – flest mulig arbeidsplasser og mest mulig velferd.

Derfor satser vi på kunnskap, opplæring, næringsrettet forskning, infrastruktur, forenkling av lover og regler, skattekutt og skattefunn og rammebetingelser.  

En fortsatt ansvarlig finanspolitikk fremmer forutsigbarheten dere trenger.   

En aktiv politikk for næring og innovasjon fremmer oppfinnsomheten dere har.  

Derfor har vi innført katapult-ordningen – og derfor styrker vi den med 75 millioner kroner – hele 150 prosent – i 2018.

I 2017 dyttet vi i gang våre to første katapulter – Norwegian Manufacturing Technology Center (NMTC) her i Raufoss og FutureMat på Sørlandet.

Allerede til våren skal vi peke ut nye katapulter. Testing, simulering og visualisering er avgjørende for at nye ideer kan bli nye produkter. 

Vi trenger også vår norske tradisjon for klynger – den tilliten og kompetansedelingen som hersker på tvers av bedrifter, regioner og sektorer – og som i seg selv er et konkurransefortrinn.

Katapult-ordningen tar opp i seg det beste fra både denne tradisjonen og vår dugnadsånd, og skal sikre at kompetanse fortsatt deles på tvers av næringer og regioner, og at næring og utdanning kobles enda tettere.

Med Sintef Raufoss er også det legendariske teknologi-miljøet i Trondheim med på laget. Det samme er Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, for ikke å snakke om industristeder som Årdal, Sunndal og Osterøy og den maritime metropolen Ålesund.

Katapulten skal være en verdifull opplæringsarena for arbeiderne og en praksisplass for studentene.

På denne måten skal dere føre videre et av Raufoss-industriens historiske fortrinn – medarbeidernes direkte deltakelse i det kontinuerlige forbedringsarbeidet.

Her skal alle som skaper verdier møtes – industri og øvrig næringsliv, utdanning og forskning.

Skal ideer bli til arbeidsplasser, må ressursene finne hverandre, og dra lasset sammen.

Og det skal de gjøre her på Raufoss.    

 

                                                                  ***

 

Nyskaping har vært nøkkelen til vekst og utvikling i uminnelige tider.

Forskning og nyskaping vil fortsatt gi resultater.

Vi vil fortsatt bli overrasket – og verden fortsatt endres.

Jeg ser frem til at dere skal endre verden – og gleder meg til å bli overrasket av dere!   

Til toppen