Åpning av Kvitebjørn Varmes energigjenvinningsanlegg

Statsministerens tale i anledning åpningen av Kvitebjørn Varmes energigjenvinningsanlegg i Tromsø.

Takk for invitasjonen til Tromsø! Det er hyggelig å få være med på åpningen av Kvitebjørn Varmes nye vidunder. Dette er faktisk den andre Kvitebjørn jeg er med på å åpne. I 2004 åpnet jeg Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen.

For noen uker siden var over 100-tusen nordmenn med på den nasjonale strandryddedagen. Over hele landet ble det mobilisert for å sørge for rene og pene strender. Det er imponerende at så mange stiller opp. Samtidig illustrerer ryddedugnaden en stor utfordring.

Hvordan skal vi unngå at boss kommer på avveie, at miljøfarlige stoffer slippes ut i naturen og at plast ender i havet?

Vi må alle gjøre vårt for å løse problemet. God avfallhåndtering er en viktig del av dette. Å brenne restavfall er en måte å forhindre at det som ikke kan resirkuleres, ender opp i naturen. Ved dette anlegget blir Tromsøs avfall omgjort til en energiressurs for byen.

Fjernvarme er spesielt gunstig i en by som Tromsø. Som bergenser skal jeg ikke si for mye om været andre steder. Men det er et faktum at det ikke er så mange dager i året hvor gradestokken bikker over 20 grader i Tromsø. [13 dager i 2016].

I tillegg til å utnytte en ressurs som ellers kunne gått til spille, har fjernvarme en viktig rolle i energiforsyningen. Stadig flere skal lade elbilene sine, skru på induksjonsplatene for å lage middag og varme opp huset. På kalde dager kan det være med på å sette kraftsystemet vårt på prøve. Da er utbygging av fjernvarmeanlegg et positivt supplement.

Og dere har virkelig stått på. Flere kilometer med rør er gravd ned i bakken. Fra Skattøra i nord til spissen av Tromsøya i sør. Og jeg forstår at dere har planene klare for ytterligere utvidelser, slik at enda flere kan nyte godt av varmen fra Kvitebjørn.

Regjeringen støtter opp om dette.

Enova er et sentralt verktøy i vår politikk for å redusere norske utslipp av klimagasser og utvikle fremtidens energisystem. Her har fjernvarmen sin naturlige plass.

Enova støtter gode prosjekter over hele landet. De har bidratt med over 100 millioner kroner til dette energigjenvinningsanlegget. Det må kunne kalles et vesentlig bidrag.

På en dag som dette er det vel passende å si at ENDELIG står vi her.

For det er jo ikke slik at når vi politikere bestemmer oss for noe, så skjer det med en gang. Noen ganger tar det litt tid.

I 1967 vedtok et enstemmig kommunestyre i Tromsø at det skulle bygges et fjernvarmeanlegg. Og i dag står vi her. Jeg overdriver ikke når jeg sier at vedtaket har ligget til modning ganske lenge. Men 50 år senere er ideen fortsatt like god. Og minst like aktuell!

Gratulerer med dagen, Kvitebjørn Varme!

Gratulerer med dagen, Tromsø!

Dermed er det en glede og en ære å få lov til å erklære Kvitebjørn Varmes energigjenvinningsanlegg for åpnet.

Til toppen