Åpning av Naturhuset på Odnes

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter, 15. juni 2015. (Sjekkes mot framføring)

Jeg vet ikke om noen her har sett en fiskeørn noen gang.

Jeg har dét. Det var en stor opplevelse. Den stolte rovfuglen satt på en stolpe langt ute i vannet. Det svarte, krummede nebbet. De skarpe klørne. Gule øyne. En konge i sitt rike.

Jeg har ikke glemt det.

Men jeg hadde neppe sett den ørnen, hadde det ikke vært for at jeg hadde med en kjentmann. En natur-kjenner med kikkert. 

Jeg hadde neppe forstått at det var en fiskeørn jeg så heller, hadde det ikke vært for at min kjentmann kunne forklare hva jeg så. Han kunne fortelle meg det meste om fiskeørnens liv og levemåte.

Det er ikke alle som vokser opp med foreldre som tar dem med ut i naturen fra barnsben av.  Eller som har besteforeldre som lærer dem navnene på småfuglene på fuglebrettet. Eller som har kamerater å dra på telttur eller orrfuglleik med om våren.

Eller -- som er så heldige å gå på en skole som ligger rett ved et så fantastisk naturområde slik dere gjør.

Det er fint å komme hit til dette nye Naturhuset på Odnes.  Her er det mye kunnskap og stor vilje til å lære bort.

 

I Friluftslivets år 2015 har jeg vært særlig opptatt av at friluftsliv er noe alle kan gjøre.

Men det kan være fint med litt hjelp og gode råd av og til. En av hovedaktivitetene i dette våtmarksenteret er nettopp at vi kan komme hit å lære om -- og oppleve -- naturen.

Flott, sier jeg.

For meg som statsråd er det også inspirerende å se hvordan to kommuner samarbeider om dette våtmarkssenteret. Her er det plassert ut erfaringsstoler, dere har lagd løyper med naturinformasjon, og dere har lagd en egen Tur App.

Vi vet at de som bruker naturen, blir glad i den og ønsker å ta vare på den. Naturhuset -- og dere som jobber her -- er viktige i dette arbeidet. Dere er en ressurs i nærmiljøet.

 

Hva er naturmangfold?  Det er naturen, myr og vann, sammen med dyr, fugler og planter som lever der.

Dokkadeltaet er et naturområde det er viktig å ta vare på nettopp på grunn av dette mangfoldet. Det er derfor deltaet er vernet som naturreservat. Det er også derfor det er anerkjent som et internasjonalt viktig våtmarksområde.

For det er dessverre slik at de naturtypene som inngår i våtmarker, er blant verdens mest truede økosystemer.

Samtidig er de viktige leveområder for fugler, dyr og planter.  

Deltaene gir rik tilgang på mat og beskyttelse og er spesielt viktig som hekkeplass og rasteplass for fugler.

Her i Dokkadeltaet er det 52 arter, særlig fugler, som er rødlistet! Dette betyr at disse artene står i fare for å bli utryddet.

 

Våtmarkene er også viktig for vannforsyning og vannrensing, både i Norge og resten av verden.

Forrige uke møttes 140 land fra hele verden for å snakke om hvordan vi best kan ta vare på våtmarkene. 

Som dere sikkert vet, har det vært sykloner og fryktelig uvær både i Filippinene og andre land.

Ved kraftig uvær med mye regn kan våtmarkene fungere som enorme svamper som suger opp mye av regnet. De redder oss fra flom og oversvømmelser. Eller de gjør at ødeleggelsen blir mindre.

Jeg vet ikke om dere husker det voldsomme regnværet -- og flommen som fulgte -- i dette området sommeren for to år siden. Blant annet truet vannmassene i Dokkaelva med å skylle med seg åtte av campingvognene på Dokka Camping.

Hadde vi ikke hatt Dokkadeltaet -- og våtmarkene her som fungerer som slike svamper -- kunne det gått verre.

Også i land med mye tørke, slik som de store øyene i Middelhavet, er våtmarkene viktige.

Her fungerer også våtmarkene som svamper. De suger opp regnet når det en sjelden gang kommer. Så lar de vannet sive sakte ut etterpå.

 

Jorda er i ferd med å bli for varm. Det er fordi vi mennesker slipper ut for mye CO2.

Her kan også våtmarkene hjelpe til. De lagrer rett og slett store mengder CO2. Hvis våtmarkene i verden blir ødelagt, kan klimaet raskt bli mye verre.

Dessverre er likevel stadig flere våtmarker som blir tørrlagt. Det kan for eksempel bli bygd hus på de våtmarkene som ligger nærme der folk bor. Andre områder være utsatt for forsøpling og annen forurensning.

Vi i regjeringen skal derfor lage en plan for å restaurere myrer og våtmarker som klimatiltak i perioden 2016-2020.

 

 

Dokkadeltaet er del av et verdensomspennende nettverk med 2200 våtmarksområder over hele verden. Vi kaller dette nettverket for Ramsar. Arbeidet som gjøres her på Dokkadeltaet er altså en del av en kjempestor dugnad som pågår over hele verden.

 

Våtmarksentrene, som her på Dokkadeltaet, hjelper oss å forstå verdien ved våtmarkene.

Her er det naturveiledere som kan fortelle om fuglene, fiskene og plantene som lever her.

Og ikke minst: her får dere mulighet til å se det selv. Det kan jo faktisk være enda finere enn å se det på YouTube.

Det er viktig for meg at vi lærer hvorfor denne naturen er så spesiell og hvorfor vi må ta vare på den.

Jeg synes at dere er heldige som har en skole som ligger like ved dette senteret. Jeg håper og tror at både dere -- og andre som kommer på besøk -- vil få stor glede av hele senteret og det nye Naturhuset.

Det har blitt et flott hus som er inspirert av gammel tradisjon og lokal byggeskikk.

Gratulerer. Og med dette erklærer jeg Naturhuset for åpnet.

Til toppen