Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Åpningen av nye Agder fengsel

Statsminister Erna Solberg tale på åpningen av nye Agder fengsel i Froland, 15. september 2020.

Sjekkes mot framføring

Kjære alle sammen,

For 2 år siden la jeg ned grunnsteinen til nye Agder Fengsel. Ekstra gøy å også få lov å være med på åpningen her ved Agder fengsel, avdeling Froland!

Fengselet er landets største, med totalt 300 plasser på høyt sikkerhetsnivå for menn - 100 i Mandal og 200 her i Froland.

Dette er et stort skritt fremover for norsk kriminalomsorg.

Det nye fengselsbygget vil gi bedre forhold for både de innsatte og ansatte, og noe jeg synes er enda viktigere:

Det vil legge til rette for et bedre innhold i soningen.

 

En god kriminalomsorg kan ikke bare være straff og oppbevaring. Det gagner ikke den innsatte og det gagner ikke samfunnet han eller hun en gang skal tilbake til. Soningen må også forberede den domfelte på den dagen da livet der ute begynner igjen.

Vi skal straffe, men vi skal også rehabilitere.

Da må man gi ansatte og innsatte de rammene de trenger under soningen.

Nye fengselsbygg støtter opp under regjeringens mål om mer innhold i soningen, både gjennom gode fellesskapsarealer og gjennom arealer til utdanning og arbeidstrening.

Agder fengsel har også fått en rekke nye digitale løsninger i fengselet som vil både gi en mer effektiv kontroll av innsatte og besøkende, og legge bedre til rette for tilbakeføring av innsatte til samfunnet etter endt straffegjennomføring.

Kroppsskannere, tilsvarende det som i dag finnes på flyplasser, vil føre en mer effektiv kontroll av innsatte og besøkende.

For to uker siden besøkte jeg Elotec AS i Oppdal. Bedriften har nylig utviklet en teknologi som kan overvåke puls og respirasjon.

Her i Agder er det lagt til rette for et pust- og bevegelsessystem, som skal bidra til å bekjempe selvmord i fengsel.

Det er ennå ikke lovhjemmel for dette, men dette er noe vi jobber med. For det er dessverre slik at selv med gode rutiner for forebygging, så forekommer det slike dødsfall.

Dette systemet er koblet til det enkelte rom og ikke til person. Ved unormal lite aktivitet i rommet, for eksempel at innsatte slutter å puste, vil det gå en alarm til vaktrommet i fengselet.

Menneskelig kontakt er selvfølgelig det aller viktigste elementet i å hindre innsatte i å begå selvmord. Sensorene kan ikke erstatte det. Og innsatte som anses særlig utsatt vil fortsatt måtte følges særskilt opp, både av helsepersonell og ansatte.

 

Det er også viktig å ha en kontakt med omverdenen.

Fengselet vil ha digital selvbetjening for både innsatte, ansatte og besøkende ved hjelp av ny webportal.

Innsatte vil få tilgang til digitale tjenester som de i dag ikke har tilgang på: NAV, Skatteetaten, helsevesenet, kommunen. Og de får muligheten til å kommunisere digitalt med pårørende.

Pårørende kan på sin side be om klarering for besøk via web, motta svar, avtale besøk, sette inn penger og sende digital post til innsatte.

Det vil fremdeles være slik at omsorgen i kriminalomsorgen kommer fra mennesker, ikke bygninger og digitale løsninger. Men de kan bidra til at innsatte, ansatte og pårørende vil oppleve en sikrere og enklere soning med flere muligheter.

 

Koronakrisen har ikke bare gitt utfordringer i å ferdigstille dette prosjektet – det har gitt kriminalomsorgen utfordringer på flere områder.

Innsatte i fengsel har ofte dårligere helse og er mer sårbare.

Tiltakene som ble satt i verk medførte at det kom lite smitte inn i norske fengsler. Det er bra. Tiltakene medførte imidlertid en rask økning i soningskøen.

Nå er det igjen åpnet for innkalling til soning på lavere sikkerhetsnivå, kapasitetsutnyttelsen i fengslene har økt, og flermannsrom er igjen tatt i bruk.

Soningskøen er som følge av dette på vei nedover. I juli 2020 var køen på om lag 1 400 dommer. Ved inngangen til september var køen på under 1 100 dommer.

Prognoser tilsier at køen vil reduseres ytterligere i tiden fremover.

Jeg lyst til å berømme kriminalomsorgen for de innsatsen de har lagt inn i en svært krevende situasjon. 

 

Og sist, men ikke minst. Det ser nå ut til at kostnaden for hele prosjektet blir betydelig under vedtatt kostnadsramme.

Vi bygger billigere, sikrere og bedre.

Så, i tråd med regjeringens mål, er jeg i dag veldig stolt over å kunne markere et ytterligere skritt fremover for norsk kriminalomsorg, når jeg nå erklærer nye Agder fengsel for åpnet! 

Gratulerer!