Åpning av nytt døgnbehandlingstilbud på Elverum

Åpningstale av Helse- og omsorgsminister Bent Høie på Friskstiftelsens nye døgntilbud

Kjære alle sammen.

Jeg er veldig glad for at jeg får feire denne dagen sammen med dere!

Vi skal ta alle gode krefter i bruk, står det i regjeringsplattformen.

Da jeg var litt yngre, visste jeg godt hvem de gode kreftene var.

Det var Fantomet, Tarzan og Supermann.

Ja, og så Sølvpilen og Månestråle, selvsagt.

De tok i bruk både mirakuløse evner og rå muskelmakt for å hjelpe mennesker i nød.

Jeg har blitt litt eldre siden den gang.

I dag vet jeg også hvem de gode kreftene er.

Det er dere!

Noen kaller det privatisering når vi tar i bruk private aktører i helsetjenesten.

Men politikken vår har aldri vært å gjøre offentlig til privat.

I regjeringsplattformen vår slår vi derimot klart og tydelig fast at det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle når behovet oppstår.

Slik skal det fortsatt være.

Men vi vil inkludere alle gode krefter i arbeidet med å redusere ventetider og behandle pasienter.

Det omfatter både offentlige, ideelle og private krefter.

Det er ingen trussel mot den norske helsetjenesten.

Tvert imot.

Det er med på å gjøre den bedre og mer mangfoldig!

Vi lærer det fra vi er ganske små.

At vi ikke skal behandle folk forskjellig.

Det er en god regel på mange av livets områder.

Men ikke på alle.

Både sykdommer og medisiner gir ulike utslag på ulike mennesker.

Det viser at ulike mennesker trenger ulik behandling.

Innen kreftbehandlingen kalles det persontilpasset medisin.

Persontilpasset medisin gir ikke bare bedre behandling.

Det gir også mindre overbehandling og færre bivirkninger.

Jeg tror dette kan overføres til mange områder!

Vi må faktisk bli flinkere til å gjøre forskjell i helsetjenesten.

Det er ikke bare viktig når det gjelder å behandle sykdom.

Det er også viktig for å mestre sykdom.

Det er jo slik at det som er viktig for noen – er uviktig for andre.

Mens det som gjør livet lettere for noen – gjør livet tyngre for andre.  

Vi må slutte å spørre pasienten: Hva er i veien med deg?

Vi må begynne å spørre pasienten: Hva er viktig for deg?

Dette er viktig når vi skal bygge pasientens helsetjeneste.

Nettopp derfor er det ekstra fint å feire denne dagen sammen med dere.

For dere er jo opptatt av akkurat dette.

Her skal alle pasienter få individuelle behandlingsopplegg.

Her skal alle pasienter få medvirkning på alle nivåer.

Dere er opptatt av mer enn sykdommer og symptomer.

Dere er opptatt av bolig, arbeid og fritid.

Dere er opptatt av sosiale aktiviteter, fysiske aktiviteter, kunst og kultur.   

Det er bra!

20 behandlingsplasser har det blitt.

Og 40 engasjerte ansatte.

Det er først og fremst bra for pasientene som skal få behandling her.

Men det er også bra for lokalsamfunnet.  

Elverum har ikke bare fått flere arbeidsplasser.

Elverum har også fått en ny behandlingsinstitusjon som ønsker å samarbeide og samhandle med lokale krefter og institusjoner.

Det er berikende for alle parter!

Kjære alle sammen.

Dere har kanskje ikke muskelmakt som Tarzan.

Dere har kanskje ikke mirakuløse evner som Supermann.

Dere har noe som er enda viktigere.

Dere har krefter.

Gode krefter.

Lykke til med den viktige jobben dere skal gjøre.

Og gratulerer med dagen!