Åpning av nytt fengsel i Agder

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nye Agder fengsel vil bli landets største fengsel med høyt sikkerhetsnivå for menn. Fengselet vil ha totalt 300 plasser, fordelt med 100 plasser i Mandal og 200 plasser i Froland.

-Fengselet markerer et viktig løft for norsk kriminalomsorg. Moderne fengselsbygg gir bedre forhold for både de innsatte og ansatte, og legger til rette for et godt innhold i soningen. Det vil være tilrettelagt for aktivisering for alle, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Byggeprosjektet har hatt som målsetting å ta kriminalomsorgen et stort skritt videre innenfor digitalisering. Det har derfor vært etablert et eget digitaliseringsprojekt som en del av byggeprojektet. De innsatte vil ha tilgang til digitale selvbetjeningstjenester fra NAV, Skatteetaten, helsevesenet, kommunen og få mulighet for å kommunisere med pårørende.

-Disse løsningene vil gi mer effektiv kontroll av innsatte og besøkende, og er vesentlig for tilbakeføring av innsatte til samfunnet etter endt straffegjennomføring, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Byggeprosjektet ser ut til å bli fullført med lavere kostnad enn tidligere lagt til grunn. Det har også vært en risiko for forsinkelser i åpningen av fengslet i forbindelse med situasjonen med Covid-19 og nødvendige smittevernstiltak. Med godt samarbeid mellom involverte aktører, kriminalomsorgen og Statsbygg, og god planlegging er bygget klart til åpning i tide.