Historisk arkiv

Åpning av nytt operasjonssenter i PST

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Tusen takk for at jeg får komme hit og åpne PSTs nye operasjonssenter!

Som nylig innsatt justis- og beredskapsminister synes jeg det er hyggelig at dette er en av de første tingene jeg gjør. Beredskap og trygghet er et av regjeringens satsingsområder, og noe jeg selv ønsker å prioritere høyt. Og med opprettelsen av dette senteret er Norge blitt et enda mer beredt og tryggere sted.

Det nye operasjonssenteret – eller OPERA som dere kaller det selv – er Norges mest morderne operasjonssenter. Det er et nasjonalt operasjonssenter som vil gi et oppdatert situasjonsbilde til enhver tid. Og det er et etterlengtet knutepunkt for all operativ aktivitet i PST. Operasjonssenteret vil fremme samhandling og bedre inkludere hele PST i sin beslutningsstøtte.

Det er – som Benedicte så treffende sa det – et mini-PST som holder døgnåpent.

OPERA er også et godt eksempel på at sikkerhet og beredskap handler om å hele tiden prøve å bli bedre, og å lære av hendelser. PSTs nye operasjonssenter er et direkte resultat av anbefalte endringer som fremkom i Gjørv-kommisjonens rapport. Det var også Traavik-utvalget sine anbefalinger etter 22. juli.

Så vi står nå foran et bevis på at vi som samfunn lærer og forbedrer oss, også etter en så dypt tragisk hendelse som 22. juli. Vi sørger hele tiden for at vi er beredt og at vi hele tiden jobber for et tryggere samfunn. At vi hele tiden prøver å bli litt bedre.

Trygghet for borgerne er myndighetenes viktigste oppgave. Det er en krevende oppgave som aldri kan sluttføres.

Det er viktig å være beredt på og bekjempe alle trusler mot vår styreform og vårt levesett. I dette arbeidet har PST en avgjørende rolle.

Derfor er jeg er glad for at PST med opprettelsen av OPERA har blitt enda bedre i stand til å utføre deres viktige arbeid. 

Da gjenstår det bare å erklære PSTs nye operasjonssenter for åpnet.

Gratulerer!

Til toppen