Historisk arkiv

Åpning av Oleanas fabrikk som économusée

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Åpning av Oleana

                                               Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen,

Gratulerer med åpningen av Oleanas fabrikk som économusée.

Oleana ble startet av tre gründere. Disse ønsket å skape nye arbeidsplasser innen tekstil i Norge-  til tross for et høyt kostnadsnivå. Moderne høyteknologiske maskiner og prisvinnende design, gjorde dette mulig.  

Snart 25 år senere har fabrikken fortsatt fremgang. Bedriften har i dag 70 ansatte i en region med fallende sysselsetting. Dette er viktige arbeidsplasser i en tid med økende arbeidsledighet. Fabrikken er også en inspirasjon i en tid med omstilling og økende overgang til robotisering av industri.

Som dere allerede vet vil store omstillinger prege Norge i tiårene som kommer. Omstillingene vi står overfor krever både fornyelse og innovasjon i eksisterende næringsliv, og utvikling av nytt næringsliv.

I disse dager jobber vi med en ny industrimelding til Stortinget. Et av temaene for meldingen er nettopp hvordan de store teknologiske endringene vil påvirke muligheten til å drive kostnadseffektiv produksjon i Norge. Teknologiutviklingen åpner opp for hjemhenting av utflaggede virksomheter tilbake til Norge, og virker positivt på sysselsettingen.

Oleana var i så måte forut for sin tid og har klart å skape arbeidsplasser gjennom å kombinere bruken av teknologi og håndverk.  

Slik innovasjon er bemerkelsesverdig!

Vi har som ambisjon at Norge skal bli et av de mest innovative landene i Europa. Derfor har regjeringen fremmet en rekke initiativ som skal bidra til å styrke innovasjon og verdiskaping for å møte fremtidens utfordringer. I statsbudsjettet for 2016 bevilges det nærmere 2,4 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013.

Vi trenger flere gode gründere som etablerer og utvikler morgendagens arbeidsplasser.

I fjor høst la vi derfor frem vår gründerplan Gode ideer – fremtidens arbeidsplasser. Her ble det øremerket mer enn 400 millioner kroner til å gjøre Norge til et bedre gründerland. Enklere tilgang på kapital, kompetanse og nettverk er blant grepene i regjeringens politikk.

Som en del av dette styrket vi etablerertilskuddsordningen med 110 millioner kroner i 2015. Dermed fikk 938 gründere i 2015 støtte i den vanskelige tidligfasen. Dette er over dobbelt så mye som året før. I år har regjeringen styrket ordningen med ytterligere 150 millioner kroner. Dette vil gi enda flere gründere støtte til å realisere sine prosjekter.

Og det er mange gründere som satser innenfor reiselivsnæringen! 

Reiselivsnæringen står i dag for en årlig verdiskaping på rundt 70 milliarder kroner og er en fremtidsrettet næring. Og noe gjør vi riktig når Washington Post vier en stor reportasje til et "Overskyet og for lite verdsatt Norge, utenfor sesong", som er tittelen på artikkelen.  Forfatteren hyller (jeg siterer) "den forbausende naturlige skjønnheten, bestående av trekledde fjell og endeløse glitrende fjorder".

Når man bor slik som vi gjør er det lett å se seg blind på alle de vakre og uberørte stedene som finnes i Norge.

Potensialet for økt vekst i turistnæringen i Norge er betydelig. Tiden er kommet for å utnytte de mulighetene som ligger i teknologiutviklingen, med økt kunnskap og nye kanaler for markedsføring via sosiale medier.  

Vi skal legge frem en stortingsmelding om reiseliv i løpet av dette året. Det er 15 år siden sist det ble levert en melding til Stortinget om reiseliv. I løpet av disse årene har teknologiutviklingen revolusjonert reiselivsnæringen. Dette har endret reiselivsproduktene radikalt. Innovative aktører i den nye delingsøkonomien som Air BnB er et godt eksempel på dette.

Économusée er et annet innovativt konsept som kombinerer turisme med kulturarv.  Dette konseptet viser tydelig mulighetene som ligger i det og tenke innovativt. Ved å ikke bare fokusere på opplevelser tilknyttet natur, men også kultur og den brede kulturarven, har Oleana tilført noe unikt til sin bedrift. Oleanas fabrikk har i tillegg blitt et turistmål som legger til rette for formidling og opplevelser for besøkende. En slik satsing gir også grunnlag for en potensielt høyere omsetning for bedriften. Oleana kombinerer i så måte verdiskaping med det å ta vare på norsk håndverkstradisjon, og produserer et unikt produkt.

Jeg synes det er spennende at Norge som reisemål tilbyr slike innovative opplevelser. For det er innovasjon som er nøkkelen til økt lønnsomhet i bedriftene, økt konkurransekraft i næringslivet og økt verdiskaping i norsk økonomi.

Jeg ønsker dere lykke til!

Takk for oppmerksomheten!

Til toppen