Åpning av Østfold sykehus

Åpningstale for nye Østfold sykehus av Helse- og omsorgsminister Bent Høie

I dag feirer vi ikke bare et nytt og flott bygg på Kalnes.

I årene som kommer vil østfoldingene også nyte godt av et opprustet sykehusbygg i Moss. Det er det grunn til å feire!

5.september 2011 tok landets helseminister det første spadetaket her på Kalnes. Hun hadde røde gummistøvler og regn rislende nedover ryggen. 

30.november 2015 har en annen helseminister gleden av å delta på åpningen. Jeg har blått slips og himmelen blå.

Været skifter.

Det gjør statsråder også.

Men sykehusene våre blir stående lenge.

Derfor er det så viktig at de er bygget med tanke på fremtiden.

Det er Østfolds nye sykehus! 

Fire år har det tatt.

Men planene ble lagt for lenge siden.

Det er 151 år siden fylket kjøpte tomten for å bygge sykehus her.

Det må kalles langtidsplanlegging.

Men selv om det har tatt litt tid.

I dag – når sykehuset endelig står ferdig – er det forut for sin tid.

Dette er landets første sykehus for hele mennesker.

Vi har jo – for å si det som det er – tradisjon for å dele mennesker i to i den norske helsetjenesten.

Vi har noen sykehus for fysikken.

Og andre sykehus for psyken.

I Østfold gjør dere noe nytt.

Dere setter de to halvpartene sammen til en helhet! 

Her kan pasientene få behandling for både fysiske og psykiske lidelser.

Det er bra for pasientene.
Og det er en viktig erkjennelse.

Det er en erkjennelse av at hele mennesker trenger helhetlige helsetjenester.

Dette har preget det nye sykehuset fra første spadetak.

Dere har gitt hovedrollen til hovedpersonen.

Dere sørger for at alt går av seg selv.

Fra den aller første undersøkelsen.

Til den aller siste kontrollen.

Dere sørger for at pasientene får det de trenger.

Når de trenger det.

Dere er ikke bare forut for deres tid i synet på pasienten.

Dere er også forut for deres tid i bruk av teknologi.

På noen sykehus har de faks på kontorene

Dere har roboter i korridorene.

På noen sykehus bærer de papirer mellom pasientrommene.

Dere har alt som trengs på IPad i lommene.

Teknologien brukes for å gjøre behandlingen og kommunikasjonen bedre. Den brukes til beste for pasienten.

Å flytte er å starte litt på nytt.

Vi beholder det som fungerer.

Vi kvitter oss med det som ikke fungerer.

Dere har heldigvis beholdt det som fungerer aller best.

Sykehusets aller største og aller viktigste ressurs:

3.500 medarbeidere med erfaring og engasjement.

I regjeringen er vi også opptatt av flytting.

Vi er opptatt av å flytte makt til pasienten.

Det må vi gjøre når vi skal bygge pasientens helsetjeneste.

Det er dette som er regjeringens største helsepolitiske prosjektet.

Jeg ser nå at dere i Østfold har kommet oss i forkjøpet. 

Dere har gjort det allerede. 

Dere har ikke bare bygget et flott sykehus.

Dere har også bygget pasientens helsetjeneste.

Kjære alle sammen.

Gratulerer med det nye sykehuset!