Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Åpning av Senter for hav og Arktis

Husøydagan 2018, Senja

                                                                                       Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen,

Det er hyggelig å få være med på den offisielle åpningen av Senter for hav og Arktis. Og det er spesielt fint at åpningen foregår her på Husøya.

I dette lille samfunnet som helt konkret viser hva havet kan bety for innovasjonsevne, kultur, sysselsetting og verdiskaping.

I Norge har vi levd av havet i all tid.

Havet har betydd enormt mye for landet vårt og lagt grunnlaget for den velferden vi har i dag.

Vi er gode på hav. Og det har vi tenkt å fortsette med.

Regjeringen jobber aktivt med å skape både nasjonal og internasjonal forståelse for at havet må brukes bærekraftig. Slik at også fremtidens generasjoner kan få glede av havets ressurser.

Vi har sett behovet for et senter som kan sammenstille, analysere og formidle kunnskap om den blå økonomien i nordområdene.

Som kan bidra til videre kunnskapsutvikling om bærekraftig verdiskaping og forvaltning av havene.

Senteret skal tilrettelegge for tettere samarbeid mellom ulike kompetansemiljø knyttet til hav og Arktis.

Blant annet mellom maritim og marin sektor, petroleum, mineralutvinning, romteknologi og overvåking.

Senteret skal bidra til at vi kan oppfylle FNs bærekraftsmål nummer 14. Det handler om å bevare og bruke havet og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

På initiativ fra Norge ble det nylig opprettet et internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi.

Panelet består av regjeringssjefer i en rekke kyststater fra ulike verdenshjørner, blant annet utviklingsland.

I tilknytning til havpanelet har det nye senteret for hav og Arktis fått en viktig oppgave. Nemlig å være kontaktpunkt inn mot norske fagmiljøer.

Panelets første møte finner sted om en måned i New York. Jeg gleder meg til å starte et viktig arbeid og å reise til New York med ferske inntrykk fra Husøy.

Det nye senteret skal ledes av Jan-Gunnar Winther, og det er etablert en styringsgruppe og et råd med representanter fra viktige fagmiljøer og sentrale bedrifter knyttet til hav.

Jeg er glad for at det private næringslivet engasjerer seg i senteret. Det trenger vi.

Jeg har tro på dere sammen skal utgjøre en forskjell, og bidra til å løfte Norge som havnasjon - både nasjonalt og internasjonalt.

Med dette erklærer jeg Senter for hav og Arktis for offisielt åpnet.

Til toppen