Åpning av Sildajazz 2021

Kjære alle sammen! Det er så flott for meg å være her på Sildajazz i Haugesund i dag, i fantastisk vær og med fantastisk stemning.

Sjekkes mot framføring

Dette er en festival med lange tradisjoner. Festivalen arrangeres i år for trettifemte gang, og har helt siden de første årene hatt en stor betydning for regionen.

Allerede tidlig ble den en attraksjon og et samlingspunkt for hele distriktet. På grunn av denne festivalen har veldig mange av byens innbyggere fått oppleve jazz, folkeliv og internasjonale impulser minst en gang i året gjennom hele sin oppvekst.

Jeg har forstått at festivalen er helt innarbeidet i årshjulet til alle som bor i distriktet, men også for mange tilreisende. At det står i kalenderen. Festivalen setter preg på byen også for dem som ikke oppsøker den direkte.

For regjeringen er kulturlivet en av byggesteiene i samfunnet. Kreativitet er en driver for innovasjon og kan medverke til å styrke den internasjonale konkurransekraften vår. Kunsten og kulturen kan være med på å fremme læring og skaperkraft. Men mest av alt er kulturen viktig i seg sjølv. For å skape opplevelser og følelser.

Sildajazz har endret seg i takt med samfunnet, og kanskje også vært med på å drive samfunnsutviklingen fremover. For Sildajazz har gjort Haugesund til en mer urban by. En god festival får byens hjerte til å slå litt fortere, og får oss til å oppleve både oss selv, hverandre og omgivelsene på en ny måte.

Jeg er spesielt glad for at Sildajazz ønsker å nå et stort mangfold av publikumsgrupper og at det satses på barn og unge.

Det er musikken som står i sentrum for Sildajazz. Det er musikken som får oss til å samle oss.

Sildajazz var den første jazzfestivalen som bestemte seg for å gjennomføre i fjor, under de smittevernrestriksjonene som gjaldt. Resultatet ble en trygt gjennomført festival med 30 arrangementer og 3000 publikummere.

I år har festivalen vokst i takt med vaksineringen og det blir 60 arrangementer for et mye større publikum. Jeg vet at festivallelselsen har stort fokus på smittevern også i år. Og vi vet at vi ikke er ferdig med pandemien, men det er utrolig deilig å få litt flere opplevelser, litt flere møtepunkt, nyte solen og være sammen på denne måten.

Og så tror jeg det er en effekt av pandemien for kunst- og kulturlivet. Mange i den bransjen har slitt mye. Men jeg tror for mange av oss andre også, så har vi kanskje tatt kunst og kulturopplevelser litt for gitt. Tenkt at det er der, ikke tenkt så mye over hvor mye vi trenger det. Der har koronaen gitt oss en vekker. Har vist oss betydning av å samles, kunne høre levende musikk, være til stede, Og mange setter nå enda større pris på å få høre dere, møte dere og få en live opptreden. For det har vi alle sammen savnet. Å dele felles opplevelser av musikk, av teater, av dans. Jeg tror vi setter større pris på alt dette etter en pandemi som vi har vært gjennom. 

For pandemien har vist oss at kulturlivet ikke er pynt på toppen av kaken. Ikke bare noe vi har ekstra. Det er faktisk noe vi mennesker trenger. Vi trenger musikken, kulturen og annet for å føle at vårt samfunn er et godt samfunn å leve i. Jeg tror det har blitt et mer grunnleggende behov hos alle. Vi trenger den trøsten, oppmuntringen og inspirasjonen kunsten kan gi oss. Kunsten kan gi oss en del ting vi ikke får noe annet sted.

Så tusen takk til arrangørene for at de stepper opp i år. Selv om det fortsatt er pandemi og smittevernsregler Og takk til hele Haugesund fordi at vi nå skal få oppleve en festival. Og med det har jeg den store gleden av å erklære Sildajazzen 2021 for åpnet.