Åpning av Storeblå - visningssenter for havbruk

Statsminister Erna Solbergs tale ved åpningen av Storeblå - visningssenter for havbruk i Bergen, 20. august 2020.

Sjekkes mot framføring

Kjære alle sammen!

Jeg skulle vært her i april, men da satte koronaen en stopper for arrangementet.

Derfor er det ekstra hyggelig å være her nå.

Storeblå er en helt spesiell utstilling om en av våre største og viktigste næringer – havbruksnæringen.

 

Havet har alltid vært viktig for Norge.

Havet har også et enormt potensial for å møte hele verdens ressursbehov.

Vi skal utnytte ressursene i havet.

Samtidig må vi ta vare på det økosystemet som produserer de godene vi høster av.

Dette var derfor vi etablerte et høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi.

Panelet skal skape global forståelse for at bærekraftig bruk av havet gir høy verdiskaping.

Et godt havmiljø er avgjørende for norsk havbruksnæring. Norge må gå i front.

Vi må vise at det er mulig å drive fiske og oppdrett og samtidig ta vare på havet.

Ny teknologi og ny kunnskap er helt avgjørende.

Dette senteret er et godt bidrag til å øke kunnskapen og interessen for havbruk.

På Storeblå møter vi også de miljøutfordringene som må løses for fremtiden.

Lakselus er en stor miljøutfordring.

Oppdrettslaks som rømmer og blander seg genetisk med villaksen er en annen.

Dette må vi finne gode løsninger på.

Vi må sørge for en ren og sunn matproduksjon med lavt klima-avtrykk.

 

Oppdrettsnæringen har en eventyrlig historie i Norge.

Den startet i det små som en tilleggsnæring for bønder og fiskere.

I dag er den nasjonal storindustri – med multinasjonale børsnoterte selskaper.

Få hadde spådd dét for 30 år siden.

Oppdrettsnæringen har skapt mange arbeidsplasser og store verdier langs kysten vår.

Sjømatrådet har beregnet at det serveres 25 000 norske sjømat-måltider per minutt, over hele kloden. 

I første halvår i år eksporterte Norge 500 000 tonn laks - til en verdi av 35 milliarder kroner.

 

Vi vet at det har vært fiskeeksport fra Bergen i hvert fall siden 1100-tallet.

Den gang klaget kong Sverre over at tyskerne innførte unyttige varer til Norge, som vin og øl, og at de kjøpte med seg nyttige varer, som fisk.

Nå ser vi nok litt annerledes på det.

Det er handel med utlandet vi lever av.

Vi får ikke spist all fisken vi produserer selv.

Og for pengene kan vi kjøpe varer vi ikke produserer selv – som mobiltelefoner, PC-er og klær.

Ikke minst gir handel landet vårt viktige inntekter.

Fisk er mat. Norge er en stor eksportør av mat. Det må vi aldri glemme.

 

Her på Storeblå kan du bli kjent med havbruksnæringen fra innsiden.

Her kan du oppleve og utforske laks og ørret i et digitalt univers – fra rogn til gryteklar sjømat.

Her får du vite hvordan havbruksnæringen påvirker samfunnet, miljøet og økonomien.

Mange har oppdaget at havbruk er en næring med spennende karrieremuligheter.

Det er stor rift om studieplasser og lærlingplasser.

Det viser at unge har tro på en fremtid i sjømatnæringen.

Storeblå er også et godt eksempel på samarbeid mellom offentlige og private aktører.

Når de forener kunnskap og krefter, kan de få til mer, enn hver for seg.

 

Jeg vil gratulere med et flott anlegg.

Herved erklærer jeg Storeblå for offisielt åpnet!