Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Åpning av Torvastad Arena

Kulturministerens tale, Karmøy, 20. august

Kjære sambygdinger/kjære Torvastadbu!

Jeg er stolt og glad over å få lov til å komme hit og åpne Torvastad arena. En flunkende ny flerbrukshall som er eid av  KFUK/KFUM, Torvastad IL og Bygdautvalget

Gratulerer med et fantastisk bygg!

Torvastad Arena er – allerede før den er åpnet - et bygg som mange har sterkt eierskap i. Også statsministeren er meget begeistret!

Prosessen med å få på plass Torvastad Arena har handlet om langt mer enn å bygge fire vegger og et tak. Det har handlet om engasjement, om fellesskap og om verdien av frivillig innsats. Om alt det som gjør Torvastad til et verdifullt lokalsamfunn.

Torvastad Arena er en bygning som er skapt av engasjement, og som skal fylles med engasjement. I prosessen med å skape denne hallen valgte dere slagordet ”Kom og bli med!” På den måten ville dere symbolisere entusiasme og vilje til å inkludere.

Denne hallen er reist for å bidra til å gi barn og ungdom en trygg og sunn oppvekst, uavhengig av evner og kulturell bakgrunn. Den skal gjøre det mulig å drive idrettsgrener som det ikke finnes fasiliteter for her i dag: Innebandy, håndball, volleyball, klatring, basket og innendørs friidrett.

Idrettshaller er viktige anlegg som legger til rette for en rekke aktiviteter for barn og unge. I år er idrettshaller tildelt over 300 millioner kroner av spillemidlene, nesten en tredjedel av midlene til rådighet.

Idrettshaller blir verdsatt og prioritert i lokalsamfunnet. De som skal drive denne hallen sier at de vil at den skal være et knutepunkt i nærmiljøet – et naturlig samlingspunkt for bygdas innbyggere.

Som Torvastadbu er jeg er både stolt og imponert over det dere får til her ute.Torvastad Idrettslag har 620 aktive medlemmer, og det er imponerende, tatt i betraktning at dette er ei bygd med kun ca. 3.700 personer.

Det vil si at 17 prosent av alle som bor her er aktive i idrettslaget. Og det er de som er aktive! Da er ikke foreldre og besteforeldre som kommer på kamper, eller kjører ungene til trening regnet med.

Når man vokser opp her så får man engasjement for lokalsamfunnet sitt inn med morsmelka. Jeg mener oppriktig at det er noe av det viktigeste man kan lære som menneske.

Vi har alle et ansvar for å bidra. For å være med å skape et godt samfunn. Og jeg vet at de 620 aktive medlemmene i idrettslaget bare er en del av den store og sterke frivilligheten som finnes her.  

Her ute finnes det et organisasjonsliv som er helt fantastisk: KFUK/KFUM, mange aktive leder og tilhengere, Idrettslag, kor og mye, mye mer.

Dere har det til felles at dere engasjerer dere. Både i deres egen hverdag og i fremtida til bygda.  Og dere drar samme vei.

Frivillighetsarbeid har en høy egenverdi, men har også en stor samfunnsverdi. I arbeidet med å bygge Torvastad arena er det lagt ned ikke mindre enn 12.000 dugnadstimer. Det er en enorm innsats!

Frivilligheten er et lappeteppe av relasjoner som binder oss mennesker sammen. Og dugnadsinnsatsen viser et fantastisk lokalt engasjement for det nye anlegget. Et anlegg som vil være til glede for barn, unge og lokalbefolkningen for øvrig på Torvastad.

Tusen takk for den innsatsen dere har lagt ned: Fremsynte ledere, fremsynte bygdefolk, fremsynt politikere!

Med det erklærer jeg Torvastad arena for åpnet.

Til toppen