Historisk arkiv

Åpning av verdens største flytende tidevannskraftverk – Hydra Tidal i Lofoten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Onsdag deltok olje- og energiminister Terje Riis-Johansen på åpningen av Hydra Tidal, verdens største flytende tidevannskraftverk. Enova støtter prosjektet med 23 millioner kroner.

Onsdag åpnet olje- og energiminister Terje Riis-Johansen Hydra Tidal, verdens største flytende tidevannskraftverk. Enova støtter prosjektet med 23 millioner kroner.

Tidevannskraftverket er et demonstrasjonsprosjekt, og denne åpningen markerer oppstart av testperioden for anlegget.

- Regjeringen har hatt en stor og langsiktig satsing på energiforskning og teknologiutvikling. Dette har vært en bevisst strategi. Nå må forskningsresultatene prøves ut i stor skala for å kvalifisere teknologien, sier statsråd Terje Riis-Johansen. 

Målet med prosjektet er å få bygget, testet, modifisert og demonstrert en prototype av Morild kraftverk i full skala. Prototypen skal omforme energi fra lavhastighets vannstrøm til elektrisk strøm som leveres inn på nett. Prosjektet er et demonstrasjons­prosjekt av Hydra Tidals egenutviklede konsept, og består av åtte turbinblad dimensjonert i forhold til vannstrøm på opp mot 6 knop. Under optimale forhold vil anlegget kunne bidra til en fornybar energiproduksjon på inntil 5 GWh /år. 

 

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sammen med gründer Svein Henriksen (t.h) og adm.dir Eivind Nydal (t.v) i Hydra Tidal.

- Hydra Tidal er et nytt eksempel på at Norge satser bredt på nye teknologier for fornybar energiproduksjon. I Norge har vi allerede bygget verdens første fullskala flytende vindturbin, verdens første saltkraftverk og snart skal vi bygge en vindturbin som blir verdens største. Nå får vi også realisert verdens største flytende tidevannskraftverk i Lofoten. Dette viser at det er stor interesse for å utvikle nye teknologier, og at vi har ledende kompetanse innen fornybar energi i Norge, sier Terje Riis-Johansen.   

Utviklingen av Hydra Tidals tidevannsteknologi har også fått støtte fra Landsdels­utvalget, Nyskapings- og Teknologiprogrammet, Skattefunn, Innovasjon Norge, og Forskningsrådet.  

Enova er et statsforetak eid av Olje- og energidepartementet og er regjeringens viktigste verktøy i satsingen på en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova tar selv beslutning i enkeltsaker. Olje- energidepartementet deltar ikke i behandlingen av enkeltsaker og er ikke klageinstans for beslutninger fattet av Enova.

Til toppen