Historisk arkiv

Åpningshilsen til Norsk senter for tang og tare teknologi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Statssekretær Kristine Gramstad sin åpningshilsen til Sintef sitt Norsk senter for tang og tare teknologi, mandag 15. august, Trondheim.

Takk for invitasjonen!

Tang og tare er en ressurs vi har betydelige mengder av – og en lang tradisjon i å utnytte. I våre norrøne kilder og tidligste lover finner vi vitnesbyrd om at tang ble benyttet – og var ansett av verdi. Det siste hundreåret har det også vært lagt ned en betydelig innsats på å øke utnyttelsen av disse ressursene. Trondheim må i så måte sies å ha en særlig posisjon som kunnskapssete for tang- og tareforskning. Jeg tenker da på opprettelsen av Norsk institutt for tang og tareforskning ved daværende Norges tekniske høyskole i 1949.

Gjennom opprettelsen av Norsk senter for tang og tare teknologi er Sintef med på å befeste Trondheims posisjon som kunnskapsnav på tang og tare. Dyrking av makroalger representerer et spennende skjæringspunkt mellom bedre ressursutnytting, nye sjøbaserte produkter og mulig fornybar energiproduksjon.

Vi må ha i mente at det er krevende å etablere ny næringsvirksomhet. Når det er sagt, tror jeg at Havlandet Norge, med sin store offshore- og leverandørindustri, solide forskningsmiljøer og en verdensledende oppdrettsnæring bør ha gode forutsetninger for å lykkes.

Med det presset vi erfarer mot jordens ressurser, er det viktig å utnytte våre fornybare ressurser på best måte, og slik bevare verdier for framtidige generasjoner.

Det er derfor en glede for meg i dag å åpne Norsk senter for tang og tareteknologi.

Lykke til!

Til toppen