Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Åpningstale på Biblioteklederkonferansen 2014

Holdt 22. oktober 2014

Kjære alle sammen

Det at det finnes biblioteker er det beste bevis på at vi kan ha tro på menneskehetens fremtid

Det sa poeten og nobelprisvinneren T.S Eliot                                            

Han døde for nesten femti år siden. Siden da har verden endret seg, men bibliotekenes rolle er fremdeles sentral i samfunnet. 

De er det moderne informasjonssamfunnets kraftssenter!

- Når en nysgjerrig unge får sitt første lånekort og ikke klarer å bestemme seg for hvilke bøker hun skal låne først, og hvilke som må bli igjen...

- Når en elev får en aha-opplevelse på vei mellom oppslagsverkene og datamaskinen...

Da viser bibliotekene sin betydning for dem, og oss rundt. 

Dette gjør at regjeringen ønsker å bidra til å løfte bibliotekene og vi har foreslått en økning på 20 mill. kroner til utvikling av folkebibliotekene i 2015.

Satsingen skal inspirere og bidra til at bibliotekene kan strekke seg ennå lenger for å tilby fremtidsrettede tjenester.

Mange bibliotek har fulgt opp endringen i formålsparagrafen i folkebibliotekloven ved årsskiftet. Endringen tydeliggjorde bibliotekenes møteplassfunksjon og ansvar for aktiv formidling.

Regjeringen bevilget 12,1 mill. kroner på inneværende års budsjett, for å stimulere til utvikling av folkebibliotekene som møteplass og debattarena. Dette ser vi mange flotte resultater av!

Bibliotekene rundt om i landet får til utrolig mye, og viser stor endringsvilje.

Jeg har selv besøkt flere bibliotek og sett et mangfold av tilbud som strekker seg fra formidling av bøker til debatter og teater – og med lange åpningstider som gjør biblioteket tilgjengelig når folk flest har anledning til å besøke biblioteket.

Vi har mange gode eksempler og forbilder:

  • Østerdalsbibliotekene som med prosjektet Vinterles, viser hva man kan få til av god formidling med godt samarbeid
  • Modum , Sigdal og Krødsherad, som fra 1. januar har felles bibliotekledelse som skal styrke bibliotekutviklingen
  • Bodø bibliotek og Stormen, som skal presentere sitt samarbeid kulturhus/bibliotek/ konserthus, her senere i dag
  • Og ikke minst biblioteket i kommunen vi befinner oss i, Asker bibliotek, som etter at de ble årets bibliotek i 2010, stadig finner nye formidlingsmetoder og fruktbare samarbeid – sist med Askers levende kunstmiljø.

Dette er bare noen av bibliotekene som har klart å endre seg i takt med den teknologiske utviklingen og har blitt omstillingsdyktige institusjoner som er mye brukt av innbyggerne.

Denne endringsviljen og engasjementet vil dere ha god nytte av fremover.

Jeg mener at dere må gripe muligheten til å få til nye, spennende prosjekter i den kommunereformen som står på trappene.

Større bibliotek har større kompetansemiljøer og muligheter til å få til fremtidsrettede bibliotektjenester.

Jeg opplever også at den digitale utviklingen ikke lenger ses på som en trussel og et problem i bibliotekene. Jeg er fortalt at alle folkebibliotek i hele landet nå låner ut e-bøker. Det er noe å være stolt av.

Regjeringen er opptatt av at e-bøker må være tilgjengelig for utlån på bibliotek. Dette er viktig for at biblioteket fremdeles skal være en grunnstein for demokrati og deltakelse.

Det er likevel utfordringer på dette området som må løses.

Så er det slik at forlagene må selge bøker for å holde hjulene i gang. Derfor må ikke utlån av e-bøker i bibliotek undergraver det kommersielle markedet for e-bøker.

De digitale utfordringene er noe av det Kulturdepartementet vil se nærmere på når vi nå er, så vidt, i gang med arbeidet med en nasjonal bibliotekstrategi.

Strategien vil knytte seg til statens ansvar og oppgaver for utviklingen av fremtidsrettede folkebibliotek.

Denne regjeringen ønsker å løfte biblioteksektoren videre og bidra til at den er bedre rustet til å møte dagens og morgendagens utfordringer.

T.S Eliot visste ingenting om den digitale revolusjonen - men han hadde ord som beskriver både det som endrer seg, og det som forblir.

For fjorårets ord tilhørte fjorårets språk

Og før vi kan tale neste års språk, trenger vi neste års stemme

Som jeg sa innledningsvis mener jeg at bibliotekene er det moderne informasjonssamfunnets kraftssentre.

Dere som sitter her i dag er nok enige med meg i det. 

Jeg vil derfor avslutte med å oppfordre dere til å fortsette den gode og viktige jobben dere gjør.

Dere har en viktig rolle i dag, og vil ha en viktig rolle også i fremtiden.

Tenk nytt og ikke minst - vær modige!