Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Appell til fakkeltog for forfulgte kristne

Oslo, 31. oktober 2013

- Sårbare minoriteter rammes av hatefulle ytringer og vold. De trenger vår støtte. Jeg kan forsikre dere om at jeg vil videreføre UDs arbeid for tros- og livssynsfrihet og for alle minoriteter, sa utenriksminister Børge Brende i sin appell til et fakkeltog for forfulgte kristne 31. oktober

Sjekkes mot fremføring

 • Kjære alle frammøtte
 • Det er noe spesielt ved det å møte et fakkeltog i høstmørket. Det gir oss glimt av håp. Av mennesker som bryr seg. Av engasjement.
 • Dere løfter i kveld fram noe helt grunnleggende ved vår personlige identitet: Tro og livssyn. 
 • Friheten til å kunne velge en tro eller et livssyn – og praktisere den – er også en grunnleggende menneskerettighet.
 • Det omfatter også retten til ikke å ha noen religion.
 • Alt dette er fastslått i Verdenserklæringen om menneskerettigheter fra 1948.
 • Og det står sentralt i Norges menneskerettspolitikk.
 • Jeg deler deres bekymring for mennesker som blir forfulgt og diskriminert på grunn av sin tro. Og jeg er glad for at dere utfordrer meg.
 • Jeg vil prioritere disse spørsmålene sammen med mine medarbeidere i UD.
 • Samtidig er det viktig å huske på at det å støtte tros- og livssynsminoriteter er noe av det vanskeligste vi gjør i utenrikspolitikken.
 • Vi må være sikre på at vi kan nok om den historiske, religiøse og politiske situasjonen i de enkelte landene for ikke å trå feil.
 • Dere har presentert et viktig opprop i dag.
 • Nord-Korea, Pakistan og Iran. Det er ingen tvil om at religionsfriheten brytes regelmessig her. Og at situasjonen for de kristne er vanskelig.
 • Det gjelder også i andre land, som i Egypt, der de koptiske kristne er blitt utsatt for flere angrep.
 • Det er ikke bare kristne som lider på grunn av sin tro eller overbevisning. Situasjonen for muslimer i Myanmar, bahaiene i Iran eller ahmadiyya’ene i Pakistan, minner oss om mangfoldet i disse utfordringene.
 • Vi har utfordringer i alle verdensdeler. Også vår egen. Nylig kunne vi lese i Vårt Land at mange europeiske jøder skjuler sin jødiske identitet av frykt for egen sikkerhet. Dette er ikke akseptabelt.
 • Samtidig melder Europarådet om en stadig vanskeligere situasjon for muslimer og romfolk i Europa. De blir gjort til syndebukker i en tid med økonomisk og politisk uro.
 • Sårbare minoriteter rammes av hatefulle ytringer og vold.
 • De trenger vår støtte.
 • Jeg kan forsikre dere om at jeg vil videreføre UDs arbeid for tros- og livssynsfrihet og for alle minoriteter.
 • Vi vil ta det opp med enkeltland og i FN og andre internasjonale organisasjoner.
 • Vi vil støtte dialog mellom trosretninger og konkrete prosjekter i ulike land.
 • Vi vil aktivt bidra til å sikre at disse spørsmålene står høyt oppe på den internasjonale dagsorden.
 • Vi har utarbeidet en veileder for arbeidet med tros- og livssynsminoriteter.
 • Vi har opprettet en egen tilskuddsordning i Norad.
 • Jeg ønsker at dere benytter dere av de ordninger som nå er på plass.
 • Jeg gleder meg til å samarbeide med dere om dette videre. Vi trenger dere i dette arbeidet. Deres kunnskap, engasjement og gode kontaktnett.
 • Takk for oppmerksomheten!
Til toppen