APs lille ferje

Innlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, publisert i Dagbladet 8. oktober 2015

I Dagbladet 5. oktober krever AP å bekjempe arbeidsledighet med økt ferjesatsing.

I sin tiltakspakke har AP satt av 50 millioner kroner til formålet. Beklager AP, men det er for lite, for seint.

50 millioner kroner blir en veldig liten ferje er jeg redd, og APs symbolpolitikk skaper ikke mange arbeidsplasser. Regjeringen har derimot igangsatt anbud for å få nye ferjer på ulike ferjesamband.

For eksempel kommer det to miljøferjer på strekningen Anda-Lote i Sogn og Fjordane, og det kommer nye og flere ferjer på Boknafjorden og Bjørnafjorden.

Dette kommer i tillegg til regjeringens satsing på økt vedlikehold av Sjøforsvarets fartøy, oppgradering av forskningsfartøyer, nytt fartøy til Kystverket og styrkede ordninger for bygging av nye, miljøvennlige skip og kondemnering av gamle.

Det er oppsiktsvekkende at AP ikke har fått med seg hva regjeringen gjør. Enten følger de dårlig med, eller de fører folk bevisst bak lyset.

Dessverre viser Dagbladets artikkel at APs tiltakspakke ikke satser på vedlikehold og fornying av infrastruktur og bygninger.

Forfallet vokste kraftig under rødgrønn regjering, og selv når man skal drive motkonjunkturpolitikk, velger ikke AP å satse på vedlikehold.

Der tenker regjeringen annerledes. Vi har drevet langsiktig omstillingsarbeid siden regjeringsskiftet. Vi prioriterer tiltak som raskt gir sysselsettingsrespons.

Vedlikehold krever ikke omfattende utredninger, reguleringsplaner eller forskning. Det kan iverksettes raskt, skaper arbeidsplasser og gir langsiktig nytte etterpå.

Derfor satser regjeringen milliardbeløp på vedlikehold, mens Aps tiltakspakke har satt av NULL kroner til dette.