Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 684 fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik

Om innføring av grenseskatt/klimatoll

Jeg viser til brev fra Stortingets president 13. januar 2020 vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 684 fra representanten Sigbjørn Gjelsvik.

Spørsmål:
Har regjeringen dialog med EU om deres planer for innføring av grenseskatt/klimatoll, mener statsråden tilsvarende tiltak vil være aktuelt for Norge å innføre, hvilke prosesser pågår i så fall for vurdering av dette og med hvilken fremdrift?

Begrunnelse:
I «EU/EØS-nytt» fra Stortinget 18.12.19 gjennomgås en rekke elementer av EU-planen «The European Green Deal». Blant tiltakene som skisseres er en grenseskatt/klimatoll på produkter fra land med en mindre ambisiøs klimapolitikk enn EU. Den såkalte CO2-grensetilpasningsmekanismen er ment for enkelte utvalgte sektorer for å redusere risikoen for karbonlekkasje. Ifølge Financial Times vil man mest sannsynlig starte med energiintensive produkter som stål, glass eller sement. Forslaget skal legges fram i 2021, og skal i følge omtalen være i tråd med WTO-reglene og internasjonale forpliktelser.

Svar:
Europakommisjonen la 11. desember 2019 fram meddelelsen «The European Green Deal» (COM(2019) 640).[1] Meddelelsen er et innledende veikart over viktige tiltak og strategier på svært mange politikkområder. Ett av tiltakene som omtales er en såkalt CO2-grensetilpasningsmekanisme (carbon border adjustment mechanism). I meddelelsen fra Europakommisjonen er CO2-grensetilpasningsmekanisme omtalt på side 5:

«Should differences in levels of ambition worldwide persist, as the EU increases its climate ambition, the Commission will propose a carbon border adjustment mechanism, for selected sectors, to reduce the risk of carbon leakage. This would ensure that the price of imports reflect more accurately their carbon content. This measure will be designed to comply with World Trade Organization rules and other international obligations of the EU. It would be an alternative to the measures that address the risk of carbon leakage in the EU’s Emissions Trading System.»

I vedlegget til meddelelsen[2] signaliseres det at Europakommisjonen vil legge frem et forslag til en CO2-grensetilpasningsmekanisme for utvalgte sektorer i 2021. Det er imidlertid fortsatt uklart hvordan Europakommisjonens forslag til vil være utformet. Det er også usikkert om EU faktisk vil innføre en CO2-grensetilpasningsmekanisme, selv om Europakommisjonen skulle foreslå dette.

Norske myndigheter følger med på politikkutviklingen i EU, herunder den videre behandlingen av tiltakene skissert i «The European Green Deal».

 

Med hilsen
Siv Jensen

 

[1] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf

[2] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication-annex-roadmap_en.pdf

Til toppen