Arbeid, deltakelse og helse blant temaene på Dialogkonferansen 2015

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tirsdag 20. oktober arrangerer regjeringen den årlige nasjonale dialogkonferansen. Formålet med konferansen er å styrke dialogen mellom myndighetene og innvandrerbefolkningen.

Representanter fra lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre organisasjoner er invitert, i tillegg til departementer, direktorater og kommuner. På konferansen kan de gi direkte innspill til ansvarlige statsråder og statssekretærer på en rekke ulike politikk- og samfunnsområder.

Første del av dialogkonferansen, fra kl. 10-11.30 blir streamet, både på regjeringen.no og dialogkonferansens nettsider.

Nett-tv Dialogkonferansen 2015

Se sendingen her

Se sendingen her

 

Fra regjeringen deltar:

  • Statsminister Erna Solberg (H)
  • Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP)
  • Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)
  • Kulturminister Thorhild Widvey (H)
  • Næringsminister Monica Mæland (H)
  • Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP)

I tillegg deltar statssekretærer fra Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Program:

10.00–10.10  Kulturinnslag

10.10–10.20  Åpningstale av statsminister Erna Solberg

10.20–10.30  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

10.30–10.40  Guro Ødegård (Institutt for samfunnsforskning) – Frivillighetens potensiale

10.40–11.30  Panelsamtale med tema Deltakelse og engasjement. Deltakere: Ulrik Imtiaz Rolfsen, Fatima Almanea, Tina Shagufta Kornmo og Saad Yosuf Hashi.

 

Etter hovedsesjonen er det parallelle sesjoner der følgende temaer blir diskutert: arbeid, trygt samfunn, oppvekst og barnevern og frivillighet, entreprenørskap, bolig og nærmiljø, barnehage og skole og helse.