Arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Før skoleferien ber regjeringen alle landets kommuner og fylkeskommuner være ekstra oppmerksomme på at noen unge står i faresonen for å bli tvangsgiftet, kjønnslemlestet eller utsatt for andre alvorlige overgrep under opphold i utlandet.

Det har i flere år vært sendt ut brev til alle landes kommuner og fylkeskommuner litt før skolens sommerferie starter.

De siste årene har brevet blitt sendt ut fra statsrådene i de aktuelle departementene. På mandag 6. juni ble årets brev sendt ut av Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, Barne- og likestillingsminister Solveig Horne og Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I brevet ber statsrådene om at kommunene og fylkeskommunene er ekstra på vakt for å forebygge at barn og unge blir sendt ut av Norge til foreldrenes opprinnelsesland eller et tredjeland der formålet med reisen er at barnet/ungdommen skal bli forsøkt tvangsgiftet eller etterlatt i utlandet mot sin vilje.

Statsrådene ber i brevet om at brevet med vedlegg videreformidles til alle grunn- og videregående skoler, til helsesøstrene og til barne- og familievernet. Dette er problemområder regjeringen ser svært alvorlig på.

Les brevet fra statsrådene Listhaug, Horne og Røe Isaksen