Arbeids- og sosialministeren deltar på Det sentrale samarbeidsforum – Arbeidslivskriminalitet

Adresse: Fridtjof Nansens vei 14

Sted: Politidirektoratet

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, sammen med finansministeren og justisministeren, deltar på møte om arbeidslivskriminalitet i Det sentrale samarbeidsforum. Til stede er også Skatteetaten, Politiet, Riksadvokaten, Økokrim, Arbeidstilsynet, Nav og Tolletaten.