Arbeids- og inkluderingsministeren deltar på den nordiske integreringskonferansen

Sted:

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik deltar på den årlige nordiske integreringskonferansen.