Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Arbeids- og inkluderingsministeren deltar på Ungdomskonferanse i Sundvolden

Sted: Sundvolden

Arbeids- og inkluderingsminister Mjøs Persen innleder Ungdomskonferansen i Sundvolden.