Arctic Circle-konferansen på Island

Statssekretær Bård Glad Pedersen var en av to hovedtalere under en plenumssesjon om «Arctic Security» på Arctic Circle-konferansen på Island 2. november.

Statssekretær Bård Glad Pedersen var en av to hovedtalere under en plenumssesjon om «Arctic Security» på Arctic Circle-konferansen på Island 2. november. Videre deltok han i et sidearrangement om «Geopolitics and security in the Arctic, regional dynamics in a global world”. Dette var en presentasjon av en nylig utgitt forskningsrapport under ledelse av IFS’s Kristine Offerdal, som også deltok i sesjonen.

Begge sesjoner var godt besøkt og det var et engasjert publikum. Mange av spørsmålene fra salen berørte en endret sikkerhetssituasjon i Europa, og hvilke konsekvenser som kunne ventes for Arktis. Glad Pedersen vektla at man ønsket samarbeid med Russland i nord, samtidig som vi stod sammen med våre partnere i å fordømme russiske brudd på Folkeretten på Krim.

Til toppen