Rekorddeltakelse på Arctic Frontiers

Konferansen Arctic Frontiers i Tromsø har vokst til å bli en av de viktigste internasjonale møteplassene for nordområdene. Temaet i år var klima og energi. Årets konferanse satte nye rekord med over 1300 påmeldte fra over 30 land.

- Arctic Frontiers har de seneste årene lykkes i å etablere seg som en av de mest anerkjente internasjonale arenaer for å diskutere nordområdespørsmål, sier utenriksminister Børge Brende.

Arctic Frontiers: Besøk på KV Andenes

Årets Arctic Frontiers hadde rekordeltakelse. Her er noen av deltakerne på besøk på KV Andenes. Foto: Frode O. Andersen, UD

Brende holdt ett av åpningsinnleggene på Arctic Frontiers mandag 19. januar. Prins Albert II av Monaco, statssekretær Sam Tan fra Singapore og USAs spesialutsending for arktiske spørsmål, admiral Papp holdt også innlegg under åpningen av konferansen.  

I sitt innlegg la utenriksministeren vekt på det konstruktive samarbeidet som finner sted i Arktis til tross for en ellers utfordrende internasjonal situasjon.  

- Folkeretten, og spesielt havretten, er bærebjelken for samarbeidet i Arktis. Dette må vi hegne om. Samarbeid, kunnskap, ansvarlighet og respekt for universelle prinsipper og verdier er nøkkelord når vi skal videreutvikle Arktis sammen, sa utenriksministeren i sitt innlegg. 

Brende la vekt på kunnskap som basis for bærekraftig vekst og viste til positive økonomiske veksttall for nord. Kunnskap gir også innsikt om hvordan klimaendringene påvirker vårt miljø. Klimaendringene som skjer i Arktis viser behovet for handling fram mot klimatoppmøtet i Paris senere i år. 

I forbindelse med Arctic Frontiers ble det presentert en ekspertrapport om hvordan de tre nordiske landene kan styrke samarbeidet i nord. Rapporten ble formelt overlevert til statsminister Erna Solberg, Finlands statsminister Alexander Stubb og Sveriges samarbeidsminister Kristina Persson som alle deltok på konferansen.

Til toppen