Samarbeid i Europa

- Et av utenriks- og sikkerhetspolitikkens fremste mål er å verne om friheten. Det er et ansvar ingen land kan makte alene, selv ikke de største blant oss, sa utenriksminister Børge Brende da han holdt årets Arena-forelesning ved Universitetet i Oslo.

Utenriksminister Børge Brende foredro om de sikkerhetspolitiske utfordringene i Europa under sin Arena-forelesning. Foto: Therese Saur, UD
Utenriksminister Børge Brende foredro om de sikkerhetspolitiske utfordringene i Europa under sin Arena-forelesning. Foto: Therese Saur, UD

Det var fullt hus og stort engasjement da utenriksminister Børge Brende delte sine tanker om «Frihet og ansvar i Europa» på Blindern tirsdag 13. september.

Brende konstaterte at få steder i verden har så stor frihet som Europa. Den kan ikke tas for gitt. Norge må ta sin del av ansvaret for å hegne om den i møte med de mange utfordringene vi står overfor, om det så er terrorisme, folkerettsbrudd i Ukraina, globale skjevheter i demografi og økonomi eller uro i det europeiske samarbeidet etter britenes beslutning om å tre ut av EU.

Foran et ungt publikum på over 250 personer, pekte utenriksministeren på at norsk utenrikspolitikk må tilpasses nye realiteter og situasjoner. Men verdiene våre ligger fast, sammen med en dyp forståelse av at forpliktende samarbeid over landegrensene er avgjørende for norsk sikkerhet.

Han orienterte om Veivalg-prosjektet, som skal skape debatt om hva den nye sikkerhetspolitiske virkeligheten betyr for Norge. Prosjektet skal munne ut i en melding til Stortinget til våren. Et sentralt spørsmål i meldingen vil være hvordan Norge kan bidra til at Europa skal ta et større sikkerhetsansvar enn i dag.

Les hele talen her

Til toppen