Historisk arkiv

- En inspirator og rollemodell for barn og ungdom

Årets innvandrer 2007 ble Tanvir Ul Hassan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Statsråd Bekkemellem delte i dag ut Innvandrerprisen 2007 til Tanvir Ul Hassan for sitt langvarige og imponerende innsats for barn og ungdom ved Vestli aktivitetshus på Stovner. Han har jobbet forebyggende i en årrekke og lagt et godt grunnlag for integrering av barn og ungdom i nærmiljøet.

Statsråd Bekkemellem delte i dag ut Innvandrerprisen 2007 til Tanvir Ul Hassan
for sitt langvarige og imponerende innsats for barn og ungdom ved Vestli aktivitetshus på Stovner. Han har jobbet forebyggende i en årrekke og lagt et godt grunnlag for integrering av barn og ungdom i nærmiljøet.

Juryen fokuserte spesielt på egenskaper som prisvinners tilgjengelighet, utfordring av fordommer om innvandrere, tydelighet som voksen, motivator for den enkelte unge, bistand til familier med problemer og som en god mannlig rollemodell for unge jenter og gutter i Groruddalen.

Tanvir Ul Hassan får overrekt prisen fra statsråd Bekkemellem

Tanvir Ul Hassan får overrekt prisen fra statsråd Bekkemellem. Foto: Finn Y. Denstad

- Tanvir er et medmenneske som følger opp ungdommene når de har behov for det. Han gjør mye for å øke deres selvbilde og selvtillit og nyter stor respekt og tillit hos ungdommene. I sin kommunikasjon og veiledning med ungdommene, bruker han gode pedagogiske metoder, sa barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

Prisen er et tiltak for å øke integreringen og vise etterkommere som er født og oppvokst i Norge at det nytter. I dag utgjør denne gruppen omtrent 60 000 unge. Disse klarer seg i det store klarer seg bra, men hvor mange også vil møte utfordringer i forhold til skole og arbeidsmarked. 

Årets jury var:
 
• Leder Rita Kumar, som representant for KIM, Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen om myndighetene
• Medlem Lara Fiali, som representant for organisasjonen Ungdom & Fritid
• Medlem Mina Adampour, som representant for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
• Medlem Pakshan Ahmadi, som representant foJ

Juryens begrunnelse:

”Juryen går inn for å nominere Tanvir Ul Hassan.
Tanvir fortjener denne prisen for sin langvarige og imponerende innsats for barn og ungdom på Stovner. Han har jobbet forebyggende i en årrekke og lagt et godt grunnlag for integrering av barn og ungdom i nærmiljøet. Årets kandidat er kjent for sitt engasjement, ikke bare som kommuneansatt men også den iherdige innsatsen han gjør på frivillig basis. Han har stor innsikt og kunnskap om ungdomsmiljøene og fanger raskt hva ungdommene har interesse for. Tanvir er et medmenneske som følger opp ungdommene når de har behov for det. Han gjør mye for å øke deres selvbilde og selvtillit og nyter stor respekt og tillit hos ungdommene. I sin kommunikasjon og veiledning med ungdommene, bruker han gode pedagogiske metoder. Mange ungdommer, under oppvekst, har behov for støtte fra en trygg voksen person som de kan stole på og juryen mener at Tanvir oppfyller denne rollen på en utmerket måte. Han er en stor og verdig kandidat til denne prisen.”

Til toppen