Presseinvitasjon:

Årets lønnsoppgjør

Lønnsoppgjøret for ansatte i det statlige tariffområdet starter torsdag 30. mars. Partene møtes klokken 10.00 i Auditoriet i R5. Presse må møte senest kl. 09.45 for registrering.

Pressen inviteres til å være tilstede for å ta bilder før åpningen. Pressen kan også være med etter at møtet er avsluttet for å stille spørsmål til partene.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Forhandlingene vil i hovedsak omhandle eventuelle økonomiske tillegg. Partene er hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne på den ene siden og Kommunal- og moderniseringsdepartementet på den andre siden. Statens forhandlingsdelegasjon ledes av personaldirektør i staten, Gisle Norheim.

Partene har frist til 30. april ved midnatt for å komme til enighet. Informasjon om prosessen og videre framdrift vil legges ut fortløpende på våre nettsider, www.regjeringen.no/lonnsoppgjoret2017.

Til toppen