Historisk arkiv

Årets trebyggeri 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Prisen for Årets trebyggeri 2012” ble delt ut på Byggedagene 6. mars og vinneren var Aarhønehytta. Prosjektet har en helstøpt karakter og nøktern arkitektur som samtidig er gjennomført og med mange kvaliteter. Trebruken er enkel samtidig som den er innovativ, sier juryen i sin begrunnelse.

Prisen for Årets trebyggeri 2012” ble delt ut på Byggedagene 6. mars og vinneren var Aarhønehytta. Prosjektet har en helstøpt karakter og nøktern arkitektur som samtidig er gjennomført og med mange kvaliteter. Trebruken er enkel samtidig som den er innovativ, sier juryen i sin begrunnelse. 

Prosjektets flersidige fokus på miljø og materialbruk synliggjør en fremtidsrettet måte å tenke bygg på generelt og fritidsboliger spesielt. Prosjektet viser veien fremover, fremstår som et forbilde og kan være et eksempel og inspirasjon for både utbyggere og kommunal forvaltning. 

Fritidsmarkedet er et stort marked i vekst og trenger nettopp slike forbilder hvor miljøfokus, arealeffektivitet og nøkternhet blir vektlagt tyngre enn størrelse og et overdrevent energiforbruk. 

Samarbeidsprosjekt
I tillegg til selve prosjektets kvaliteter har juryen ikke minst festet seg ved prosessen knyttet til realisering av prosjektet. Her har alle involverte i byggeprosessen arbeidet sammen fra starten av; arkitekt, rådgiver, ingeniør og leverandør. Dette er et konkret eksempel på en samhandlingsprosess som hele byggenæringen er på jakt etter gjennom en rekke felles tiltak. Her har man gjort det i praksis. 

Økende interesse for tre som byggemateriale
Bakgrunnen for prisen ”Årets trebyggeri” er en økende interesse for tre som byggemateriale i alle typer bygg og konstruksjoner, og hensikten er å oppmuntre og inspirere til videre utvikling av tre som materiale i ulike byggeprosjekter – gjerne i kombinasjon med andre materialer. Treteknisk og TreFokus har tatt initiativ til prisen og gjennomfører dette i nært samarbeid med Byggeindustrien/bygg.no.

Aarhønehytta
Aarhønehytta er tildelt prisen for Årets trebyggeri 2012. Trebruken er enkel samtidig som den er innovativ, sier juryen i sin begrunnelse. (Foto: Bygg.no)

 

Til toppen