Vikingvinnerne kåret

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En enstemmig jury har kåret tre vinnere i konkurransen om å lage nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Førsteplassen går til AART architects fra Danmark med bidraget Naust.

- Målet er å bevare verdens rikeste vikingsamling og sikre kommende generasjoner tilgang til historisk kunnskap om denne epoken. Resultatet av denne arkitektkonkurransen vil være et viktig bidrag til dette, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Nytt Vikingtidsmuseum: Vinnerne av arkitektkonkurransen kåret
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen offentliggjorde vinnerne av arkitektkonkurransen om nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy på en pressekonferanse tirsdag. Foto: KD

Andreplassen går til JAJA Architects i samarbeid med Coast studio, for Vikingetiden på ny. På tredjeplass kom konseptet Favn tegnet av Arkitekturfabrikken fra Trondheim. Juryen har vurdert 111 bidrag, der omtrent 90 av forslagene var fra skandinaviske arkitekter. 

Naust kobler utstillingsarealene direkte på dagens utstillingsfløyer, og arkitekturen gir med dette mulighet for en sammenhengende og flott romsekvens som inkluderer de eksisterende hvelvene. Foto: Statsbygg/AART

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet leder Statsbygg arbeidet med å planlegge et nytt vikingtidsmuseum. Dagens museum, Vikingskipshuset, er fredet og skal ha en fremtredende plass i det nye museumsanlegget. 

Førsteplassen går til AART architects fra Danmark for bidraget Naust. Foto: KD

Sikker bevaring

Ifølge juryen gir Naust en svært god løsning på en komplisert utfordring. Nybygget skal sørge for sikker bevaring av den unike, populære og skjøre vikingtidssamlingen, som hører hjemme blant verdens fremste kulturminner. 

Lenke til statsbygg og juryens begrunnelse 

Ingen annen epoke i Norges historie har hatt like stor nasjonal og internasjonal betydning som vikingtiden. Samfunnsutviklingen her og i de øvrige skandinaviske landene satt i denne perioden omfattende og varige avtrykk. Samtidig falt sentrale elementer av det som skulle bli nasjonalstatene Norge, Sverige og Danmark på plass. 

Norge – og da særlig Kulturhistorisk museum – har de rikeste arkeologiske samlingen fra vikingtid i verden. 

Videre framdrift

Konkurransen er en del av skisseprosjektoppdraget som Statsbygg har fått av Kunnskapsdepartementet. Statsbygg vil invitere de tre vinnerne til forhandlinger om videre prosjektering og vil inngå kontrakt om dette før sommeren. Deretter følger forprosjektering og reguleringsprosess, før politisk behandling om bevilgning til gjennomføring. 

- Dersom alt går som planlagt vil byggestart være mulig i 2020, sier Røe Isaksen.