Arktis 2030 – Utlysning av midler

Utenriksdepartementet annonserer med dette en utlysning av tilskuddsmidler fra tilskuddsordningen Arktis 2030. Prosjekter relatert til hav prioriteres. Søknadsfrist: 15. februar 2017.

Arktis 2030 er Utenriksdepartementets prosjektsamarbeid i nordområdene. Prosjektsamarbeid er et viktig virkemiddel. for å realisere prioriteringene i regjeringens nordområdepolitikk. Arktis 2030 har fem prioriterte områder som omfatter internasjonalt samarbeid, næringsliv, kunnskap, infrastruktur eller miljøvern, sikkerhet og beredskap. I denne utlysningen vil prosjekter som er relatert til hav prioriteres.

Ansvarlig enhet i Utenriksdepartementet Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser, er tilgjengelig for eventuelle spørsmål på e-post: arktis2030@mfa.no.

Les mer her