Informasjonsmøte om tilskudd til nordområde- og arktisprosjekter

Utenriksdepartementet inviterer til informasjonsmøte for interesserte søkere til tilskuddsordningene Arktisk samarbeid og Barents 2020. Møtet avholdes i UD mandag 14. januar 2013 kl. 13:00 – 15:00.

På møtet vil departementet informere om tilskuddsordningene, politiske prioriteringer samt informasjon om budsjett, regnskap og rapportering. Det vil også bli gitt informasjon om det samfunnsvitenskapelige forskningsprogrammet Norruss som finansieres over UDs Barents 2020-ordning ved Forskningsrådet.

Påmelding sendes til pem@mfa.no senest 13. januar 2013. Deltakere bes møte i god tid på grunn av adgangskontroll ved UDs hovedinngang.

Barents 2020
Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. Målsettingen med tilskuddsordningen Barents 2020 er å stimulere til økt kunnskap, aktivitet og nærvær i nord. Barents 2020 skal produsere kunnskap i, om og for nordområdene og stimulere til grenseoverskridende samarbeid.

Arktisk samarbeid
Den overordnede målsettingen for det arktiske samarbeidet er å opprettholde Arktis som en fredelig og stabil region og møte utfordringene fra økt aktivitet som følger av havisens tilbaketrekking. Samarbeidet har også som mål å sikre en bærekraftig utvikling i nord og ivareta områdets store miljøverdier.

Søknad
Søknadsskjema og utfyllende retningslinjer for ordningene kan du finne på UDs hjemmesider.

Ved spørsmål kan Seksjon for nordområdeprosjektet, polarsaker, energi og ressurser kontaktes på barents2020@mfa.no eller  arktisk.samarbeid@mfa.no.

Til toppen