Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ministermøte i Arktisk råd i Iqaluit

Ministermøtene i Arktisk råd samler annethvert år ministre fra de åtte arktiske landene, urfolksrepresentanter og observatører til diskusjoner om utviklingen i Arktis. Rådets mandat er å bidra til bærekraftig utvikling og beskyttelse av miljøet i Arktis. Årets møte fant sted 24. april i Iqaluit i det arktiske Canada , og markerte slutten på Canadas formannskap i rådet.

- Naturen i Arktis er svært sårbar. En viktig oppgave for Arktisk råd er å fremme internasjonalt samarbeid for å beskytte miljøet i Arktis. På dette møtet har vi blitt enige om et rammeverk for å forhindre oljesøl i den sårbare arktiske naturen. Dette arbeidet har Norge ledet sammen med Russland. Vi har også blitt enige om en handlingsplan for å bevare naturmangfoldet i Arktis, sier utenriksminister Børge Brende.

I Arktis skjer klimaendringene raskere enn noe annet sted på kloden, og temperaturen stiger dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet. Uten raske utslippsreduksjoner kan Polhavet bli isfritt om sommeren rundt 2050.

Demonstrasjon av lokale kunster.
Demonstrasjon av lokale kunster. Foto: Kristin Enstad, UD

- De åtte arktiske landene er blitt enige om både nasjonale og kollektive mål for å redusere utslipp fra sot og metan som har en oppvarmende effekt på klimaet. Reduksjon av de såkalte kortlivede klimadriverne har også en positiv helsegevinst for befolkningen. Jeg håper at det vi får til i Arktisk råd kan være en inspirasjon for andre regioner, sier utenriksministeren.

I Iqaluit overtok USA formannskapet i Arktisk råd. Klima og havmiljø er blant de overordnede prioriteringene for det amerikanske formannskapet. Dette er prioriteringer Norge støtter. Det aller viktigste tiltaket for å bremse klimaendringene i Arktis er å redusere de globale utslippene av CO2.

- Min kollega John Kerry vil ta et initiativ til et samarbeid innenfor rammene av Arktisk råd for å kunne påvirke de internasjonale klimaforhandlingene i en positiv retning. Dersom verdens ledere lykkes med å enes om en god klimaavtale når de møtes i Paris i slutten av 2015, så kan dette vise seg å være den viktigste avtalen i vår tid, sier Brende.

Tilrettelegging for næringslivsvirksomhet i Arktis har fått økt betydning i rådet. Dette gjenspeiles blant annet i opprettelsen av at Arctic Economic Council (AEC) høsten 2014.

Fra møtet i Arktisk økonomiske råd.
Fra møtet i Arktisk økonomiske råd. Foto: Kristin Enstad, UD

- AEC skal bidra til å styrke dialogen mellom Arktisk råd og næringslivsaktører i Arktis, for å sette ansvarlig økonomisk utvikling høyere på agendaen i det arktiske samarbeidet. AEC-sekretariatet vil bli lagt til Tromsø, noe som er med på å befeste Tromsøs stilling som internasjonalt knutepunkt i Arktis, sier utenriksministeren.

 

Til toppen