Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vellykket ministermøte i Arktisk råd

– Årets ministermøte i Arktisk råd i Fairbanks ble meget vellykket. I dagens krevende internasjonale situasjon er det gode samarbeidet i Arktis særlig verdifullt. Utenriksministrene fra USA, Russland, Canada og de nordiske landene var alle på plass i Alaska, og vi ble enige om en ambisiøs erklæring for den videre innsatsen. Arktis er en region med store muligheter, som vi ønsker skal fortsette å være preget av fredelig samarbeid også fremover, sier utenriksminister Brende.

Ministermøte i Arktisk råd i Fairbanks, Alaska 10. - 11. mai.
Ministermøte i Arktisk råd i Fairbanks, Alaska 10. - 11. mai. Foto: Ingrid Kvammen Ekker, UD

Arktisk råd markerer i år sitt 20-årsjubileum. Rådet har blitt det sentrale forumet for politikkutvikling i Arktis, med fokus på bærekraftig utvikling, beskyttelse av miljøet og næringsutvikling. Dokumentasjonen fra rådet om konsekvensene av klimaendringene i Arktis hadde stor betydning i prosessene som ledet fram til Paris-avtalen.

– Det er viktig at erklæringen fra ministermøtet har klare referanser til klima og Paris-avtalen. Vi vet at klimaendringene skjer med dobbel hastighet i Arktis. Skal vi håndtere klimaspørsmålet er det avgjørende at alle land slutter opp om Paris-avtalen og egne utslippsforpliktelser. I Arktis-arbeidet er beskyttelse av miljøet helt sentralt, og samtidig skal vi også bidra til bærekraftig næringsutvikling. Regionen har stort potensiale og vi må høste og forvalte naturressursene med klokskap, sier Brende.

En ny avtale om forskningssamarbeid ble også undertegnet under ministermøtet. Avtalen er et viktig gjennombrudd for videre kunnskapsutvikling om Arktis, og vil gjøre det lettere for forskere å samarbeide over landegrensene. Ministrene kom i Fairbanks også til enighet om et felles mål for reduksjon av svart karbon. Det er første gang et konkret mål settes på dette feltet.

Ministermøtene i Arktisk råd finner sted annethvert år, og møtet i Fairbanks 10. - 11. mai markerte slutten på USAs formannskap. USAs utenriksminister Rex Tillerson var vert for møtet, og leverte ved avslutningen stafettpinnen videre til Finlands utenriksminister, Timo Soini.

Arktisk råd er det eneste forumet som samler de arktiske statene USA, Russland, Norge, Canada, Sverige, Danmark, Finland og Island på regjeringsnivå. I tillegg deltar representanter for urfolksgrupper fra regionen.

Utenriksminister Brende i samtale med USAs utenriksminister Rex W. Tillerson under ministermøtet i Arktisk råd. Foto: Ingrid Kvammen Ekker, UD

Les mer om Arktisk råd her.

Til toppen