Historisk arkiv

Arktisk bærproduksjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

De siste ti årene har bærdyrking hatt en sterk tilbakegang i de tre nordligste fylkene. Det til tross for at bær dyrket i nordlige områder blir ansett å ha en særdeles god kvalitet.

De siste ti årene har bærdyrking hatt en sterk tilbakegang i de tre nordligste fylkene. Det til tross for at bær dyrket i nordlige områder blir ansett å ha en særdeles god kvalitet. 

Nå er det satt i gang et forskningsprosjekt som skal bidra til å øke bærproduksjonen i nord og bygge opp en merkevare som kan legge grunnlaget for næringsutvikling i nordområdene. 

Lange lyse dager og lav temperatur kan gi spesielle vekstbetingelser og kvaliteter. Det kan gi bærdyrkere i nord et konkurransefortrinn og bidra til å bygge arktisk bær til en merkevare. 

Historisk har både ville og dyrkede bær hatt stor betydning i det nordnorske kostholdet. De siste ti årene har bærdyrkingen hatt en sterk tilbakegang i landsdelen. I 2000 var det registrert jordbærproduksjon på 462 daa i Nordland. Ti år senere var arealet nede i 168 daa. Tilsvarende nedgang har også skjedd i Troms og Finnmark. 

Det er bevilget 500 000 kroner i prosjektstøtte over Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA).

Bringebær
Klimatiske forhold, sortsutvikling og nye hjelpemidler på den dyrkningstekniske siden kan gi muligheter for en betydelig større bærproduksjon i nord. (Foto: frukt.no)