Presseinformasjon

Brende til ministermøte i Arktisk råd

Utenriksminister Børge Brende deltar på det niende ministermøtet i Arktisk råd, 24. april 2015. Møtet finner sted i Iqaluit, Canada.

Arktisk råd er det ledende forum for samarbeid om arktiske spørsmål, og det eneste forum som samler alle de arktiske statene på regjeringsnivå. 24. april møtes ministre fra de åtte arktiske landene, de faste urfolksrepresentantene og observatører i Iqaluit.

Ministermøtene i Arktisk råd finner sted annethvert år. Møtet i Iqaluit markerer slutten på det canadiske formannskapet, og USAs utenriksminister John Kerry overtar formannskapet og presenterer USAs planer for de neste to årene. Det vil også bli arrangert et møte mellom ministrene og det nyetablerte Arctic Economic Council, som skal bidra til å legge til rette for økt næringsutvikling i nord.

Ministermøtet og pressekonferansen vil bli strømmet live på Arktisk råds hjemmeside.

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835.

Til toppen