Stortinget møtte Europaparlamentet - diskuterte forholdet for 32. gang

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Migrasjonskrisen, den globale sikkerhetssituasjonen og energisamarbeid blant temaene da utenriks- og forsvarskomiteen besøkte Brussel.

Medlemmer av Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

Stortinget og Europaparlamentet møtes hvert år til interparlamentarisk dialog. Årets møte var det 32. i rekken og fant sted i Brussel 17. mars.

Den danske representanten Jørn Dohrmann (ECR) leder Europaparlamentets delegasjon til Sveits, Island, Norge og EØS (SINEEA Delegation) og ledet møtet sammen med leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Anniken Huitfeldt. Huitfeldt hadde med seg åtte komité-kolleger fra Norge og EU-siden deltok med 11 representanter.

Møteledere Dohrmann og Huitfeldt. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

Etter innledninger fra EU-ambassadør Oda Helen Sletnes og leder for Europa-avdelingen i EUs utenrikstjeneste, Claude Maerten, diskuterte representantene forholdet mellom EU og Norge og en rekke konkrete politikkområder som er viktige for begge parter. Migrasjonskrisen i Europa, den globale sikkerhetssituasjonen, Russland, energisamarbeid og klima var blant temaene under dialogen. Deltakerne diskuterte også ny Europol-regulering, landbruk og fisk.

Et strategisk partnerskap

Huitfeldt mener EUs strategiske partnerskap med Norge blir desto viktigere når Europas nabolag er preget av urolighet.

– I dag diskuterte vi den utenrikspolitiske situasjonen, med flyktningkrisen og kampen mot terror, hvor vi har felles interesser med EU, og hvor EU ser på Norge som en viktig partner, sier Huitfeldt.

F.v. Øyvind Halleraker (H) og Svein Roald Hansen (Ap). Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

Ifølge Huitfeldt er komiteens kontakt med medlemmer av Europaparlamentet viktig.

– Denne dialogen er viktig for Norge fordi EUs utenrikspolitikk skal være forankret i Europaparlamentet. Kontakten som vi får med parlamentarikere er viktig for å diskutere både spørsmål vi er enige om, og spørsmål vi er uenige om, sier lederen i utenriks- og forsvarskomiteen.

Neste møte vil finne sted i Norge i 2017.

Representanter fra Europarlamentet:

Representanter fra Stortinget: