Årlig rundebordskonferanse 2020: Koronapandemiens konsekvenser for personer med funksjonsnedsettelse

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Torsdag 18. juni møtte kultur- og likestillingsministeren FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede til rundebordskonferanse. Dette er en årlig hendelse, og en viktig arena for dialog mellom organisasjonene og regjeringen.

Møtedeltakere foran skjerm med andre møtedeltakere på videolink
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja sammen med Lilly Ann Elvestad, Leif Ove Hansen og Hedvig Ekeberg, med forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim på videolink. Foto: Mari Bratten Olafsen/Kulturdepartementet

- Vi trenger arenaer som dette, der politikere og organisasjoner diskuterer utfordringer og løsninger, og sammen arbeider for et felles mål: likestilling. For likestilling er et demokratiprosjekt – alle skal synes og høres, og alle skal få delta likt i samfunnet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Rundebordet startet med kultur- og likestillingsministerens årlige redegjørelse om status for arbeidet med likestilling for mennesker med funksjonsnedsettelse. Deretter var det dialog mellom organisasjonene og politikere fra samarbeidsdepartementene. Koronapandemiens konsekvenser var et hovedtema.

- Vi ser at koronapandemien rammer skjevt, og at personer med funksjonsnedsettelse blir rammet særlig hardt. Mange er i risikogruppen og er spesielt utsatt ved eventuell smitte, sier kultur- og likestillingsministeren.

For å få sikre at de som trenger det får tilpassede og koordinerte tjenestetilbud framover, har Kulturdepartementet bedt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om å rapportere jevnlig på status for rettigheter og likestilling for personer med funksjonsnedsettelse som følge av pandemien.

- Det er viktig å høre direkte fra de som blir rammet. Derfor er jeg veldig glad for at vi kan bruke rundebordet til å snakke om konsekvensene av pandemien, men også arbeidet som legges ned i de andre sektordepartementene, fortsetter statsråd Raja.

Politikere fra relevante departementer deltok digitalt, deriblant forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og konstituert barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse. Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet stilte med statssekretærer.

Møtedeltakere rundt møtebordet
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja leverer den årlige redegjørelsen om status for arbeidet med likestilling for mennesker med funksjonsnedsettelse. Foto: Mari Bratten Olafsen/Kulturdepartementet