Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Arnfinn Bårdsen valgt til ny norsk dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol

Europarådets parlamentarikerforsamling har valgt høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen som ny norsk dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD).

Arnfinn Bårdsen
Arnfinn Bårdsen. Foto: Sturlason/Høyesterett

Bårdsen etterfølger Erik Møse, som returnerte til Høyesterett i høst, etter syv år som dommer ved EMD.

– Norge har nominert tre sterke kandidater til stillingen som ny norsk dommer ved EMD, og med valget av Arnfinn Bårdsen har domstolen fått en svært kompetent dommer, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.

Arnfinn Bårdsen avla juridisk embetseksamen i 1992 ved Universitetet i Bergen, og ble dr. juris i 1999. Frem til 2003 var han forsker og foreleser ved Det juridiske fakultet i Bergen, før han ble lagdommer, lagmann og konstituert førstelagmann i Gulating lagmannsrett. I 2008 tiltrådte han som høyesterettsdommer. Han har et større forfatterskap bak seg, og har blant annet skrevet en rekke artikler om menneskerettighetsspørsmål.

– Arnfinn Bårdsen er en fremragende jurist med lang dommererfaring og meget god kunnskap om menneskerettighetene. Jeg er trygg på at han vil utføre det viktige arbeidet som dommer ved EMD på en utmerket måte, sier statsråden.

EMD består av én dommer fra hvert av Europarådets medlemsland. Europarådets parlamentarikerforsamling velger dommere til EMD på grunnlag av nominasjon av kandidater fra den enkelte medlemsstat. Dommerne er uavhengige, og representerer ikke hjemlandet.

Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnte i mars i år en innstillingskomite som fikk i oppgave å innstille tre kandidater til stillingen som norsk dommer ved EMD. Innstillingskomiteen avga sin innstilling til departementet 24. mai. Etter å ha forelagt innstillingskomiteens liste over kandidater for Europarådets rådgivende ekspertpanel for valg av dommere til EMD, besluttet departementet å følge innstillingskomiteens innstilling, og nominerte de innstilte kandidatene til stillingen. Kandidatene ble i slutten av september intervjuet av Europarådets parlamentarikerforsamlings komité for valg av dommere til EMD. Tirsdag 9. oktober ble det avholdt valg i parlamentarikerforsamlingen.

Mer informasjon om prosessen knyttet til utnevnelse av ny norsk dommer i EMD

Til toppen