Årsrapport 2015 fra Mattilsynet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Mattilsynets årsrapport for 2015 er klar. Samlet sett viser rapporten god resultatoppnåelse.

Mattilsynet mener at statusen er god innenfor målene om trygg mat, god dyrevelferd, og god dyre- og plantehelse. Samtidig peker rapporten på at det også er utfordringer på Mattilsynets forvaltningsområder.