Asker, Bodø og Hammerfest finalister i Attraktiv by

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Asker, Bodø og Hammerfest konkurrerer om å bli Norges mest attraktive by i 2016. Felles for de tre finalistene er urban boligbygging og god sentrumsutvikling.

- Vi mener alle de tre byene er gode forbilder for bærekraftig byutvikling. Fellesnevnere er urban boligbygging og at byene har konsentrert servicefunksjoner i enkelte områder. I tillegg ser vi at alle tre har vektlagt sentrumshandel og utvikling av bykjernen, sier juryleder Erling Dokk Holm.

Asker og Hammerfest fikk flest nominasjoner på Facebook før fristen gikk ut.

- Det betyr at det nytter å engasjere seg. I tillegg var begrunnelsene vi fikk veldig gode, sier Dokk Holm.

I begynnelsen av mai vil juryen besøke de tre finalistene før den kårer vinneren av årets Attraktiv by i begynnelsen av juni.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil dele ut prisen.

- Alle finalistene er sterke kandidater. Og det er flott at mange har vært med på å stemme fram de tre finalistene. Jeg gleder meg til å besøke vinneren i juni, sier Sanner.

Her er juryens beskrivelse av de tre finalistene:

Asker

Asker er Norges 5. største kollektivknutepunkt og ligger i Oslofjordregionen. Kommunens arbeid med Asker sentrum er forbilledlig. Det illustrerer hvordan man kan håndtere sterkt befolkningsvekst, og samtidig utvikle sentrum til et mer attraktivt sted med gode offentlige rom, lokale tjenestetilbud og et mangfoldig kulturliv. Asker utmerker seg med godt samarbeid mellom privat, offentlig og frivillig sektor. Koblingen mellom folkehelsearbeid, integrering og kulturelle aktiviteter bidrar til høy livskvalitet og sosial bærekraft. Kommunen har lagt planer for en videre byutvikling gjennom å omdisponere sentrumsarealer og dedikere dem til boliger og urban bebyggelse.

Bodø

Bodø er blant landets raskest voksende byer og har utviklet seg til et regionalt sentrum av stor betydning for hele Nord-Norge. Forbilledlig bruk av arkitektkonkurranser med internasjonal deltagelse sikrer kvalitet i en rekke av de nye byggeprosjektene. De store offentlige investeringer i kulturhus og folkebibliotek har bidratt til at sentrums kommersielle, kulturelle og sosiale liv er blitt styrket. Byens vekst synliggjøres ikke minst gjennom urban boligbygging. Det legges ned et betydelig arbeid i å skape en større og mer bærekraftig by gjennom et omfattende planarbeid for hvordan man kan omdanne det som i dag er flyplass til en ny bydel.

Hammerfest

Hammerfest er etter norske forhold en tett by. Bebyggelsen ligger kompakt samlet i en skål i landskapet. De senere års store aktiviteter innen petroleumssektoren har gitt byen nye inntekter, og nye innbyggere. Kommunen har holdt stramt i tømmene, og benyttet situasjonen til å holde på og videreutvikle den fine originale bystrukturen. Hammerfest er i et næringsmessig, kulturelt og sosialt skifte der kommunens evne til å skape en mer attraktiv by vil være helt avgjørende for den videre utviklingen. Kommunens politikk tjener som forbilde for hvordan offentlige investeringer og god planlegging kan være avgjørende for en bærekraftig lokal by- og tettstedsutvikling.